Czy aramejski czeka los innych starożytnych języków? Czy już wkrótce przestanie istnieć? Językiem, w którym 2000 lat temu nauczył Jezus, posługują się dziś mieszkańcy trzech niewielkich syryjskich wiosek. Co ciekawe, po aramejsku mówią nie tylko chrześcijanie, ale i muzułmanie.

Młodzi ludzie coraz częściej opuszczają zagubione w syryjskich górach wioski i przenoszą się do miast w poszukiwaniu pracy. Niestety, wraz ze zmianą miejsca zapominają o tradycji – w tym o języku. Dlatego też aramejskim posługują się teraz przede wszystkim starsi ludzie. Zobacz film AFP [wersja polska]: