Organizacja Amnesty International zażądała od Unii Europejskiej przeprowadzenia śledztwa i wyjaśnienia, czy w Polsce znajdowały się tajne więzienia CIA, gdzie przesłuchiwane miały być osoby, podejrzewane o terroryzm.

O istnieniu takich więzień w naszym kraju oraz w Rumunii informowała amerykańska organizacja praw człowieka - Human Rights Watch. Władze obu krajów zaprzeczyły. Teraz Amnesty International żąda konkretnych działań ze strony Unii. Oficjalnego komentarza ze strony Brukseli na razie nie ma.