Sąd okręgowy uniewinnił w poniedziałek lidera deathmetalowej grupy Behemoth Adama Darskiego, czyli "Nergala", oskarżonego o publiczne znieważenie polskiego godła. Sprawa dotyczy materiałów promujących trasę koncertową zespołu pt. "Rzeczpospolita Niewierna".

Trasę zespołu Behemoth pt. "Rzeczpospolita Niewierna", która odbywała się między 30 września a 10 października 2016 roku, promowała - m.in. na plakatach i w internecie - grafika przedstawiająca wizerunek białego orła bez korony: zamiast niej z głowy ptaka wyrastały diabelskie rogi. W postać orła były wpisane dwa węże oraz czaszki i odwrócony krzyż. Orzeł został umieszczony na czerwonym tle, a całość była utrzymana w stylistyce nawiązującej do polskiego godła. Nad orłem umieszczono też napis "Rzeczpospolita Niewierna".

Prokurator żądał dla muzyka kary 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz 10 tys. zł grzywny, a obrońca oskarżonego wnioskował o jego uniewinnienie. Wyrok nie jest prawomocny.

W toku śledztwa prokuratorzy uzyskali opinie biegłych z zakresu heraldyki oraz historii i ikonografii, z których wynika, że w grafice celowo zniekształcono wzór godła RP celem nadania mu treści ideowo całkowicie różnej od historyczno-państwowej i wprowadzono do niego elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne i antychrześcijańskie.

Sąd uzasadniając uniewinnienie wskazał, że użyty przez Darskiego znak "nie był godłem RP w myśl przepisów prawa, gdyż nie posiada korony".

Sąd uniewinnił także dwóch pozostałych oskarżonych: Rafała W., który na zlecenie Darskiego stworzył projekt graficzny, i Macieja G., który - również na prośbę "Nergala" - rozpowszechnił grafikę w internecie.

Jak podkreślił sąd, prokurator "nie przedstawił wystarczających dowodów na to, że działanie oskarżonych było działaniem ukierunkowanym na zdeprecjonowanie symbolu państwowego".

Sąd zwrócił uwagę, że definicję godła RP określa ściśle konstytucja - w myśl której jest nim wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu - a także ustawa dotycząca symboli państwowych.

Sędzia Marek Kapała w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku stwierdził, że Darskiemu i dwóch innym oskarżonym nie można też udowodnić, że mieli znieważyć godło polskie w sposób celowy i intencjonalny.
Tak jak, nie każde spowodowanie śmierci jest morderstwem, tak nie każdy rysunek, na którym wykorzystano symbole w sposób niewłaściwy czy też nawet nieakceptowany, stanowi przestępstwo znieważenia tego symbolu (...) Znieważeniem będzie przykładowo oblanie, oplucie, podeptanie, podpalenie i inne podobne czynności- wyjaśnił.

(nm)