Zmiany na stanowiskach kierowniczych w policji. Potwierdziła się informacja podana w środę przez RMF FM, że insp. Tomasz Michułka - dotychczasowy komendant wojewódzki policji w Katowicach - obejmie stanowisko zastępcy komendanta głównego.

Komenda Główna Policji poinformowała w piątek o kolejnych zmianach kadrowych na stanowiskach kierowniczych w policji.

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak powołał na stanowisko zastępcy komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji insp. Krzysztofa Kota, który pozostaje w dyspozycji komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, a na stanowisko pierwszego zastępcy komendanta głównego policji nadinsp. Romana Kustera, zastępcę Komendanta Głównego Policji (KGP).

Z Katowic do Warszawy, z Łodzi do Katowic

Stanowisko zastępcy komendanta głównego policji objął insp. Tomasz Michułka, komendant wojewódzki policji w Katowicach.

Stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach objął insp. Mariusz Krzystyniak, komendant wojewódzki policji w Łodzi.

Akademia Policji w Szczytnie

Jednocześnie szef MSWiA wyznaczył na stanowisko komendanta rektora Akademii Policji w Szczytnie insp. Agatę Malasińską-Nagórną, zastępcę komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach.

Komendant Główny Policji zwolnił z pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku komendanta rektora Akademii Policji w Szczytnie mł. insp. Monikę Porwisz.

Zmiany w województwach

KGP insp. Marek Boroń powołał na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Białymstoku insp. Mariusza Kryszkowskiego, a na stanowisko zastępcy komendanta stołecznego policji insp. Roberta Frąckowiaka - pierwszego zastępcę komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu.

Pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu powierzono insp. Norbertowi Kurendzie, zastępcy KWP we Wrocławiu.

Z kolei pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy komendanta Szkoły Policji w Pile powierzono insp. Marcinowi Sapunowi - pozostającemu w dyspozycji KGP po odwołaniu ze stanowiska zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Pełnienie obowiązków komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi powierzono insp. Arkadiuszowi Sylwestrzakowi - pierwszemu zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie.