Dziś w Faktach RMF FM podsumowujemy działalność upadłej koalicji i rozwiązanego parlamentu. Podsłuchy, kamery, inwigilacja, taka była końcówka tej kadencji. Zaczęło się od rozwiązywania i przecieków.

W miejsce Wojskowych Służb Informacyjnych powstały dwie służby - wojskowy wywiad i kontrwywiad. Utworzono Centralne Biuro Antykorupcyjne, a status spec służby uzyskała Żandarmeria Wojskowa.

Rozwiązywanie WSI było, jak to określała opozycja „rzeką przecieków”. Potem pojawił się raport Antoniego Macierewicza. To jest kondom napompowany do wielkości zeppelina - konstatował poseł Janusz Zemke.

Inni wskazywali, że pozbawiono wojsko uszu i oczu w sytuacji, gdy prowadzimy działania w Iraku i w Afganistanie. Najlepiej by było gdyby pan Antoni Macierewicz podał się do dymisji, 30 sekund po otrzymaniu nominacji - mówi Jan Rokita.

Ruszyła lawina pozwów osób oskarżanych w raporcie o współpracę z WSI. Macierewicza oskarżył nawet generał Marek Dukaczewski i przed sądem wygrał: Pan Macierewicz powinien przeprosić także siły zbrojne za to, że je oślepił i ogłuszył - dodaje.

Gdy ucichła burza wokół WSI, głośno stało się o CBA i ABW. Spektakularne zatrzymania, kamery, kajdanki i samobójstwo Barbary Blidy. Skończyło się na odkryciu układu we własnym rządzie, rozpadzie koalicji i samorozwiązaniu Sejmu.