Warszawski Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego od 10 stycznia zawiesza przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. B. Ośrodek musi bowiem, zgodnie z nowymi przepisami, przemalować wszystkie stanowiska.

Mamy w warunkach zimowych - mrozu, śniegu, soli, błota pośniegowego - malować nowe stanowiska. W ciągu 12 godzin musimy wymalować kilometry linii - stwierdza dyrektor ośrodka Andrzej Szulc.

Operacja przy obecnej pogodzie jest oczywiście niemożliwa do zrealizowania. Ile dni potrwa więc malowanie? Tego nie wie nikt. Dyrektor ośrodka przypuszcza, że przerwa ta spowoduje wydłużenie czasu oczekiwania na egzamin nawet do pół roku. Dziennie w WORD egzaminowanych jest do 700 kandydatów na kierowców.