W piątek otwarto w Żyrzynie (Lubelskie) Dom Pomocy Społecznej. To pierwsza i jedyna tego typu placówka na Lubelszczyźnie prowadzona przez gminę. Gościem honorowym uroczystości była małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Ostatnio mam okazję często odwiedzać województwo lubelskie, z czego bardzo się cieszę. Z jednej strony jest to okazja do poznania pięknych miejsc, a z drugiej można przekonać się jak województwo lubelskie prężnie się rozwija. Ten rozwój jest rzeczywiście dynamiczny, powstają nowe inwestycje, czego przykładem jest m.in. Dom Pomocy Społecznej w Żyrzynie. Miałam okazję przejść się po Domu i robi on ogromne wrażenie - powiedziała Kornhauser-Duda.

Jak dodała dom został zaplanowany tak, żeby mieszkańcy mieli jak najlepsze warunki bytowe i mogli rozwijać swoje zainteresowania.

Dom dysponuje 30 pokojami oraz 11 mieszkaniami chronionymi. Kiedy w 2016 roku pracowaliśmy nad strategią miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Puławy wszyscy podkreślali potrzebę utworzenia w naszym powiecie domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot publiczny. Zgłosiłem propozycję, aby taką placówkę utworzyć na bazie zlikwidowanego Zespołu Szkół Zawodowych w Żyrzynie i zwróciłem się do zarządu powiatu o przekazanie gminie nieruchomości na cele publiczne - powiedział wójt gminy Żyrzyn Andrzej Bujek.

W domu oferujemy profesjonalną całodobową opiekę dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych. Wykwalifikowany personel zapewnia całodobową opiekę, pielęgnację i życzliwą pomoc w codziennym funkcjonowaniu - dodał Bujek.

Budowa obiektu trwała niespełna dwa lata. Obecnie w placówce przebywa 30 mieszkańców. Pierwszy pojawił się w lipcu ubiegłego roku.

To był bardzo trudny rok, pełen nieprzewidzianych sytuacji, pełen niepokoju o zdrowie i życie, a jednocześnie był czasem wytężonej pracy związanej z organizacją nowo powstałego Domu. W czerwcu 2020 roku otrzymaliśmy od wojewody lubelskiego zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób starszych i przewlekle, somatycznie chorych. Pierwsi mieszkańcy przyjechali do nas w połowie lipca - powiedziała Dyrektor DPS w Żyrzynie Elżbieta Seredyn.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczył pracownikom DPS wyróżnienia za pracę włożoną za przygotowanie i prowadzenie placówki. W ceremonii przekazania kluczy udział wzięli wicemarszałek województwa lubelskiego Zdzisław Szwed, wójt gminy Żyrzyn Andrzej Bujek, w imieniu społeczności domu dyrektor Elżbieta Seredyn i mieszkaniec domu Jerzy Michałowski.

Dom Pomocy Społecznej w Żyrzynie otrzymał grant na wspieranie działań jednostki w walce z pandemią Covid-19 w ramach projektu pn. "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w domach pomocy społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.