Czy Aleksander Kwaśniewski będzie kandydował w wyborach prezydenckich w 2010 roku? W tym celu były prezydent może wykorzystać niejednoznaczny zapis w konstytucji, który brzmi: prezydent wybierany jest na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.

Na czym polegałaby ta furtka w ustawie zasadniczej? Gdyby zamiast słowa „ponownie” użyto „po raz drugi”, albo gdyby w konstytucji zapisano, że urząd prezydenta można pełnić tylko dwie kadencje, nie byłoby żadnych możliwości interpretacji. Jednak zapis „ponownie” oznacza jedynie zakaz pełnienia więcej niż dwóch kadencji z rzędu.

To bardzo poważny problem - przyznaje doktor Ryszard Piotrowski. Słowo „ponownie” jest trochę dwuznaczne. Mam wrażenie, że nie jest ono najbardziej precyzyjne - mówi doktor, ale - podobnie jak inni konstytucjonaliści - nie chce zajmować w tej sprawie żadnego stanowiska. Milczy również otoczenie Aleksandra Kwaśniewskiego.

Gdyby jednak Aleksander Kwaśniewski zamierzał startować w następnych wyborach, interpretacji konstytucji musiałyby dokonać Państwowa Komisja Wyborcza i Sąd Najwyższy.