Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami prawie dla całej Polski. Najtrudniejsza sytuacja może być w południowo-wschodniej części kraju. Mieszkańcy siedmiu województw otrzymali również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Opady mogą spowodować m.in. lokalne podtopienia.

W sobotę do godz. 12:00 Straż Pożarna w całym kraju odebrała 947 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic - poinformował rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.

Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwach: śląskim - 349, łódzkim - 121 oraz małopolskim - 111.

Najwyższy, trzeci stopień zagrożenia burzowego dotyczy obszaru południowo-wschodniej Polski.

Trochę lepiej może być w pasie ciągnącym się od Krakowa aż do granicy z Rosją oraz na Podlasiu. Tam obowiązuje drugi stopień zagrożenia.

Najniższy, pierwszy stopień, dotyczy okolic Łomży i Suwałk, a także prawie całej zachodniej Polski.

Niezagrożone burzami są jedynie tereny wzdłuż granicy z Niemcami, a także okolice Wrocławia, Wałbrzycha i Kotlina Kłodzka.

Na terenie objętym ostrzeżeniem trzeciego stopnia podczas burz może spaść do 40 mm deszczu, a wiatr w porywach może osiągnąć 120 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Ostrzeżenia przed burzami w zależności od regionu będą obowiązywały do godz. 15.00, 18.00 lub 20.00..

Alert RCB

Alert do mieszkańców siedmiu województw wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"Uwaga! Dziś (22.06) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr." - napisano.

Alert dotyczy województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, a także części podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Ostrzeżenia hydrologiczne

IMGW wydało również ostrzeżenia hydrologiczne. Obejmuje ono w całości województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie oraz dolnośląskie. Ostrzeżenie obowiązuje również w części województwa śląskiego, opolskiego, lubuskiego oraz łódzkiego.

Instytut informuje, że "W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych."