Zakończyło się spotkanie marszałka Senatu z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zmian w ordynacji wyborczej. Senat ma rozpocząć pracę nad projektem jutro o godz. 9:00. ​Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że posłowie PiS mają zgłosić poprawki między innymi przywracające głosowanie korespondencyjne dla niepełnosprawnych.

Zakończyło się spotkanie marszałka Senatu z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zmian w ordynacji wyborczej. Senat ma rozpocząć pracę nad projektem jutro o godz. 9:00. ​Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że posłowie PiS mają zgłosić poprawki między innymi przywracające głosowanie korespondencyjne dla niepełnosprawnych.
Wojciech Hermeliński /Leszek Szymański /PAP

Podstawowym zastrzeżeniem PKW jest wymiana szefa Krajowego Biura Wyborczego. Trzech kandydatów na to stanowisko będzie przedstawiał szef MSWiA, a gdyby PKW nie zdecydowała się na wybranie żadnego z nich, to ostateczną decyzję powoła sam minister.

Zdaniem Wojciecha Hermelińskiego, taka zmiana może utrudnić prawidłowe przeprowadzenie wyborów samorządowych w przyszłym roku. Hermeliński stwierdził, że marszałek Senatu nie wyraził swojej opinii na temat tej zmiany.

Wątpliwości budzi również sposób powoływania komisarzy wyborczych. Szef PKW zapowiedział, że jutro zabierze głos na sali senackiej, ma mówić m.in. o konsekwencjach przyjęcia ustawy bez poprawek. 

Jego zdaniem, grozi to destabilizacją wyborów i długim oczekiwaniem na podanie wyników, z uwagi na wątpliwości, czy oddany głos jest ważny czy nie.

(ph)