​Warszawa nie zapłaci kary za to, że nie zdążyła z przetargiem na wywóz śmieci. W podobnej sytuacji na Mazowszu jest jeszcze prawie 180 gmin. Tam też nie wybrano firm wywożących odpady. Wojewoda mazowiecki zapewnia, że wszędzie poza stolicą uda się dokończyć przetargi, bo chodzi o małe, wiejskie gminy.

Kara według ustawy jest nakładana za niezorganizowanie przetargu. Wystarczy więc, że stolica zaczęła procedurę przetargową -  mówi Adam Ludwikowski, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Interpretacje prawne są takie, że już ogłoszenie przetargu jest spełnieniem wymagania ustawowego - wyjaśnia.

Stolicę w obronę bierze też wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Warszawa dołożyła wszelkiej staranności, żeby przetarg rozstrzygnąć na czas. To opóźnienie wynika z czynników niezależnych od miasta, choćby najpóźniejsze w Polsce uchwalenie przez samorząd województwa regionalnego planu zagospodarowania odpadami. A po drugie, Warszawa czekała na nowelizację ustawy o stawkach za wywóz śmieci - mówi Kozłowski, który wyznaczył władzom miasta graniczny termin na rozstrzygnięcie przetargu na 31 stycznia przyszłego roku.

Kilkanaście gmin nie uniknie kar

Kar za brak przetargów, do 50 tysięcy złotych, może się za to spodziewać 11 gmin, które jeszcze ich nie ogłosiły, a dwie z nich robią to świadomie. Nie zamierzają wybierać nowych firm, bo śmieci odbierają spółki komunalne. Taka sytuacja jest w Nowym Dworze Mazowieckim.

Inspektor ochrony środowiska zapowiada, że w pierwszej kolejności skieruje kontrole do gmin, które nie rozpoczęły przetargów albo są w trakcie procedury. Takich gmin jest 179, ale wojewoda zapewnia, że zdecydowana większość, o ile nie wszystkie, zdążą. To gminy małe, wiejskie, w których odbiór śmieci odbywa się najczęściej raz w miesiącu. Wygląda na to, że zdążą - dodaje Kozłowski.

Pod lupę inspektora trafią też gminy, które ustaliły zastanawiająco niskie stawki dla mieszkańców, np. 3 złote za osobę. Sprawdzimy, czy za takie pieniądze można gospodarować odpadami zgodnie z zapisami nowej ustawy - mówi Ludwikowski.

Na Mazowszu 124 gminy (39 proc.) rozstrzygnęły już przetargi na wywóz śmieci, połowa z nich podpisała także umowy.