Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przedstawiło wyniki ankiety, opisującej graczy na polskiej giełdzie. Przeważają wśród nich ludzie młodzi, lokujący nadwyżki do 50 tysięcy złotych w akcjach kilku spółek. Zaskakuje to, że co piąty z nich przyznaje, iż nie potrafi analizować instrumentów finansowych.

Statystyczny polski inwestor indywidualny ma od 25 do 35 lat i najczęściej mieszka w dużym mieście. Tylko niespełna 15 procent graczy stanowią kobiety. Trzy czwarte z inwestorów ma wykształcenie wyższe (z licencjatem), jedna czwarta - wyższe ekonomiczne.

Grają na giełdzie od 5-8 lat, nie traktując tego jednak jako źródła utrzymania: ponad dwie trzecie ma umowę o pracę, co piąty prowadzi własną działalność gospodarczą. Inwestowaniu nie poświęcają raczej więcej niż godzinę dziennie, swoje pieniądze lokują najczęściej w akcjach kilku wybranych spółek.

Dość charakterystyczne jest, że im więcej pieniędzy inwestorzy lokują na giełdzie, tym większy jest portfel ich akcji. Wśród lokujących do 10 tysięcy ponad połowa ma akcje tylko jednej spółki, u tych, którzy włożyli w giełdę powyżej 500 tysięcy prawie połowa obraca akcjami ośmiu i więcej spółek.

Prawie 40 procent graczy inwestuje pieniądze na okres do roku, niemal tyle samo na okres dłuższy. Operacje w terminach krótszych przeprowadza tylko co czwarty z inwestorów.

Oceniając swoje powodzenie na rynku inwestorzy stwierdzają:

Inwestorzy indywidualni w 91 proc. grają na giełdzie samodzielnie. Na walne zgromadzenia akcjonariuszy wybiera się tylko 6,2 proc. z nich. Prawie co piąty z nich przyznaje, że nie potrafi właściwie analizować instrumentów finansowych. Dla porównania, wśród tych, którzy włożyli w giełdę ponad pół miliona, odsetek ten wynosi tylko 7,4 proc.

Informacje niezbędne do właściwego obracania kapitałem najczęściej pochodzą z serwisów internetowych, komentarzy analityków i raportów bieżących spółek.

Spośród stacji radiowych, z których korzystają polscy inwestorzy, radio RMF jest najpopularniejsze wśród kobiet, najmłodszych (do 25 roku życia) oraz wśród graczy najbardziej doświadczonych, tj. osób, dla których inwestycje giełdowe są głównym źródłem utrzymania.

(mal)