Platforma Obywatelska deklaruje, że uporządkuje i uczyni bardziej klarownym system powoływania prezesów spółek Skarbu Państwa. RMF FM dotarł do strategii, nad którą pracuje przyszły minister skarbu Aleksander Grad. Zakłada ona obsadzanie stanowisk w m.in. w drodze losowania.

Nowy szef resortu chce stworzyć 40-50-osobowy zespół starannie wyselekcjonowanych menadżerów. To właśnie z nich będą rekrutowani prezesi kluczowych spółek Skarbu Państwa. Ministerstwo chciałoby uniknąć podejrzeń o ustawianie konkursów, dlatego, jeśli chętnych do kierowania daną spółką będzie więcej, to zostanie przeprowadzone losowanie, które wyłoni prezesa spośród elitarnej grupy.

Przyszły minister zapowiada, że przyjrzy się wszystkim spółkom, przede wszystkim tym, w których doszło do zmian kadrowych już po wyborach. Zdaniem Grada, jego poprzednik sprowokował go do tego ostatnimi decyzjami: powoływaniem rad nadzorczych, zarządów w jakimś dziwnym trybie, w pośpiechu, w ostatniej chwili. Przyszły minister już pracuje nad listą spółek, których prezesi zostaną wymienieni, ale szczegółów na razie nie zdradza.