Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski i Donald Tusk znaleźli się w pierwszej trójce polityków uważanych za najinteligentniejszych przez uczestników sondażu Kantar Public. Badani ocenili też nowoczesność najważniejszych postaci ze sceny politycznej – w tej kategorii najlepiej ocenieni zostali Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski i Robert Biedroń.

Uczestnicy badania Kantar Public oceniali Roberta Biedronia, Krzysztofa Bosaka, Borysa Budkę, Włodzimierza Czarzastego, Szymona Hołownię, Jarosława Kaczyńskiego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Rafała Trzaskowskiego oraz Donalda Tuska.

Badani oceniali polityków, podając liczbę od 1 do 7. 1 oznaczało, że polityk jest inteligentny, a 7 - że jest nieinteligentny. Pracownia na podstawie odpowiedzi wyliczyła średnią dla każdego spośród uwzględnionych w badaniu polityków. Im ta średnia jest niższa, tym inteligencja danego polityka została oceniona wyżej. Za odpowiedzi pozytywne zostały uznane liczby od 1 do 3, a za negatywne - od 5 do 7.

Według osób biorących udział w sondażu, najinteligentniejszym politykiem jest Szymon Hołownia - jego średnia ocen wyniosła 2,9. Jako nieco mniej inteligentny postrzegany jest Rafał Trzaskowski (ze średnią 3,0). Mimo, że zdobył o 2 punkty procentowe więcej ogółu pozytywnych opinii niż Szymon Hołownia. Pierwszą trójkę zamyka Donald Tusk ze średnią ocen 3,1. 58 proc. badanych ocenia go jako polityka inteligentnego, a 20 proc. z nich skłania się ku przeciwnej opinii.

Nieco wyższe średnie ocen uzyskali Robert Biedroń oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreśla Kantar, ci politycy otrzymali najwięcej odpowiedzi środkowych (4) spośród polityków w zestawieniu (po 24 proc.). Zbliżone noty otrzymali także szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka oraz jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak (obaj ze średnią 3,7). Zaraz za nimi uplasował się lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty, ze średnią 3,8.

Jak zaznacza Kantar, najmniej inteligentnym politykiem według Polaków, ze średnią ocen 4,0, jest Jarosław Kaczyński. Liderowi Prawa i Sprawiedliwości najwięcej badanych przyznało oceny od 5 do 7 (37 proc.). Jednocześnie jednak 44 proc. z nich oceniło pozytywnie polityka pod tym względem.

Przedmiotem badania była również ocena nowoczesności polityków. W analogicznie skonstruowanym pytaniu badani oceniali tę cechę, przyznając liczbę od 1 (nowoczesny) do 7 (nienowoczesny) każdemu z polityków w zestawieniu, z których to odpowiedzi została następnie wyciągnięta średnia.

Najwyższe noty za nowoczesność zdobyli ex aequo Hołownia oraz Trzaskowski, obaj ze średnią 3,0. Na trzecim miejscu uplasował się Robert Biedroń ze średnią 3,3. Na czwartym znalazł się lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ze średnią 3,5. Jak podkreślono w komunikacie, temu ostatniemu politykowi pozytywną ocenę przyznało 51 proc. Polaków, a 25 proc. - negatywną.

Kolejne miejsca zajęli: Bosak, Kosiniak-Kamysz oraz Budka, wszyscy trzej ze średnią 3,8. Za nimi znalazł się Czarzasty ze średnią 4,2. Za najbardziej nienowoczesnego polityka został uznany Jarosław Kaczyński, który otrzymał średnią 5,3. 67 proc. Polaków przyznało mu ocenę negatywną (oceny 5-7).

"Czy dla wszystkich odpowiadających nowoczesność jest cechą pozytywną?"

Nowoczesność i inteligencja to cechy, które w obecnych czasach są bardzo istotne dla polityków, którzy mają za zadanie sprostać aktualnym problemom społecznym, wymagającym otwartości na zmiany - podkreśla Anna Trząsalska, ekspertka Kantar Public.

Najniższa nota Jarosława Kaczyńskiego (neutralna 4) to wynik kontrowersyjnych odpowiedzi, a nie niskiego odsetka pozytywnych ocen - zaznaczyła badaczka. Co ciekawe, również 33 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Jarosław Kaczyński jest raczej nienowoczesny niż nowoczesny. Nasuwa się więc pytanie, czy dla wszystkich odpowiadających nowoczesność jest cechą pozytywną? - dodała.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 9-14 lipca na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia metodą CAPI (bezpośrednie wywiady wspomagane komputerowo.)