51 proc. Polaków źle ocenia pracę rządu Beaty Szydło, a pozytywną opinię na jego temat ma 38 proc. - wynika z sondażu TNS Polska. W porównaniu do badania z grudnia ub.r. poparcie dla rządu wzrosło o 2 punkty procentowe.

51 proc. Polaków źle ocenia pracę rządu Beaty Szydło, a pozytywną opinię na jego temat ma 38 proc. - wynika z sondażu TNS Polska. W porównaniu do badania z grudnia ub.r. poparcie dla rządu wzrosło o 2 punkty procentowe.
Beata Szydło /PAP/Bartłomiej Zborowski /PAP

W styczniu 51 proc. ankietowanych źle oceniło działania rządu. Pozytywną opinię wyrażało 38 proc., a 11 proc. nie miało zdania. Zdania są równo podzielone w przypadku oceny pracy premier Beaty Szydło - ponad dwie piąte (43 proc.) Polaków ocenia go pozytywnie i tyle samo - negatywnie. Nie miało opinii 14 proc. badanych.

Niemalże co drugi Polak (46 proc.) ma pozytywną opinię o prezydencie Andrzeju Dudzie. 41 proc. Respondentów uważa z kolei, że głowa państwa źle wywiązuje się ze swoich obowiązków. 13 proc. ankietowanych nie miało na ten temat zdania.

Badanie przeprowadzono 15-20 stycznia 2016 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1009 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat za pomocą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

(mn)