Nieco ponad połowa Polaków ocenia, że sprawy w kraju idą w złym kierunku i że polska gospodarka przechodzi kryzys; niespełna jedna trzecia oceniła bieg spraw pozytywnie - tak wynika z sondażu TNS Polska.

Większość badanych - 52 proc. - wyraziła przekonanie, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku, 31 proc. - że w dobrą stronę.

Blisko połowa - 49 proc. - oceniła z kolei, że gospodarka jest w stanie kryzysu, przy tym 40 proc. było zdania, że jest on "lekki", a 9 proc. - że "głęboki".

W opinii 43 proc. ankietowanych polska gospodarka się rozwija, jednak dwóch na pięciu respondentów (40 proc.) postrzega ten rozwój jako powolny.

Prawie połowa pytanych - 47 proc. - nie spodziewa się zmian materialnych warunków życia w najbliższych trzech latach. Ponad jedna czwarta - 28 proc. - oczekuje poprawy, a jedna piąta - 21 proc. - przewiduje ich pogorszenie.

Pytani o możliwość znalezienia pracy w Polsce respondenci w większości odpowiadali, że jest to trudne lub w ogóle niemożliwe (58 proc.). 49 proc. ogółu badanych było zdania, że trudno o jakąkolwiek pracę, 12 proc. - że w ogóle nie można znaleźć zatrudnienia.

Optymistycznie na możliwości znalezienia pracy zapatrywało się 38 proc. respondentów, ale jedynie trzech na stu, że można bez trudności znaleźć dobre zajęcie; zdaniem ponad jednej trzeciej (35 proc.) można znaleźć pracę, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

Sondaż TNS Polska został przeprowadzony 4-9 grudnia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej 1003-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

(abs)