Uwaga na sinice w jeziorach Klebarskim i Łęguckim koło Olsztyna. Wprowadzono zakaz wchodzenia do wody w kąpieliskach w Wojtkowiźnie i Lęguckim Młynie. Kąpiel w akwenach, w których zakwitły sinice może spowodować wysypkę, gorączkę, torsje, bóle głowy i mięśni, a nawet uszkodzenie wątroby i układu nerwowego.