Dostaliśmy za mało czasu na przygotowanie się do programu "500 zł na dziecko" - skarżą się samorządowcy, którzy w kancelarii premier Beaty Szydło spotkali się w tej sprawie z przedstawicielami rządu. Według samorządowców, podstawowy problem to przygotowanie urzędników.

Dostaliśmy za mało czasu na przygotowanie się do programu "500 zł na dziecko" - skarżą się samorządowcy, którzy w kancelarii premier Beaty Szydło spotkali się w tej sprawie z przedstawicielami rządu. Według samorządowców, podstawowy problem to przygotowanie urzędników.
Premier Beata Szydło podczas spotkania z prezydentami miast i wojewodami ws. programu "Rodzina 500 plus" /Radek Pietruszka /PAP

Wnioski o pieniądze z programu "500 zł na dziecko" będzie można składać już od 1 kwietnia. Tymczasem rząd wciąż nie udostępnił samorządowcom nowego programu komputerowego do obsługi wypłat.

Przede wszystkim musimy dostosować do tego system informatyczny. Oprogramowanie, tzw. nakładkę na istniejący system mamy otrzymać dopiero w końcówce marca - to jest za późno - ostrzegał prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Równocześnie jednak przyznał, że liczy na to, że nie opóźni to wypłacania "500 zł na dziecko". Zakładamy, że w pierwszym tygodniu kwietnia pierwsze decyzje już zapadną i te świadczenia będą mogły być wypłacane - powiedział.

Rafalska do samorządowców: Możecie liczyć na wsparcie resortu

W spotkaniu, które zorganizowano w KPRM, wzięli udział m.in. premier Beata Szydło, szef MSWiA Mariusz Błaszczak, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz wojewodowie i prezydenci miast.

Rafalska kolejny raz przypomniała, że projekt ustawy wprowadzającej program "Rodzinna 500 plus" był szeroko konsultowany, m.in. z samorządami, a część ich uwag została uwzględniona w ostatecznym kształcie ustawy.

Poinformowała także, że przeszkolonych w zakresie programu zostało ponad 3 700 pracowników samorządowych, i zaznaczyła, że przekazano część środków, która jest związana z obsługą i wdrożeniem projektu, a która wyniosła ponad 61,4 mln zł.

Mam też odwagę państwu powiedzieć, że zaproponowana przez rząd w ustawie prowizja w wysokości 2 proc. środków przeznaczonych na wypłatę jest dobrą prowizją, żeby nie powiedzieć: bardzo dobrą - podkreśliła. Dodała, że "w sposób zadowalający (prowizja) powinna wystarczyć na poniesienie pełnych kosztów obsługi wdrażanej w życie ustawy".

Powiedziała, że rozwiązania zaproponowane w ustawie pozwalają samorządom na pewną elastyczność - wskazała np. na trzymiesięczny okres na wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia. Chcieliśmy pomóc w ewentualnym rozładowaniu tej dużej ilości wniosków, z którą mogą się spotkać duże samorządy i prezydenci - mówiła.

Minister zadeklarowała także chęć współpracy i pomocy. Gdyby gdziekolwiek zdarzyły się jakieś trudne sytuacje, problemowe, (...) możecie państwo liczyć na wsparcie resortu w rozwiązywaniu problemów - czy one będą natury interpretacyjnej, prawnej czy nawet organizacyjnej - zapewniła.

Szydło: program 500 plus to zastrzyk dla polskiej gospodarki

Pieniędze z programu "Rodzina 500 plus" to jest zastrzyk dla Polskiej gospodarki, dzięki temu będzie się ona szybciej i lepiej rozwijać - mówiła z kolei premier Beata Szydło. Jeśli dzisiaj czytamy, że jedna z agencji poprawia prognozy wzrostu PKB w 2016 r., to myślę, że to też jest podstawą tego i to, że tylko w tym roku do polskich obywateli trafi około 17 mld zł. Te pieniądza znajdą się na rynku i dzięki temu również będzie mogła szybciej, lepiej rozwijać się polska gospodarka. A oto nam wszystkim przecież chodzi - powiedziała.

Agencja Morgan Stanley w raporcie z 13 marca br. podniosła prognozę wzrostu PKB Polski do 3,6 proc. w 2016 roku (3,2 proc. wcześniej).

Szydło dodała, że program 500 plus ma wspierać polskie rodziny. My wspieramy i chcemy realizować politykę, która będzie wspierała polskie rodziny. Z jednej strony mówimy o tym wsparciu materialnym, a z drugiej strony przed nami poradzenie sobie z zapaścią demograficzną w której się znaleźliśmy - dodała premier.

Dzięki programowi "Rodzina 500 plus" rodziny otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a jeśli spełnią kryterium dochodowe (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami) - również na pierwsze. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dzieci 18 lat. Program ruszyć ma 1 kwietnia. Od tego dnia będzie można składać wnioski.

(edbie, MKam)