Błąd znalazł się m.in. w druku wniosku, a dokładnie w jego fragmencie dotyczącym dochodów uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego. Pomyłki, które pojawiły się we wzorach dokumentów potrzebnych do uzyskania świadczenia wychowawczego, nie mają wpływu na ich przyznanie – pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Samorządy powinny jednak informować rodziców, jak je prawidłowo składać.

Błąd znalazł się m.in. w druku wniosku, a dokładnie w jego fragmencie dotyczącym dochodów uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego. Pomyłki, które pojawiły się we wzorach dokumentów potrzebnych do uzyskania świadczenia wychowawczego, nie mają wpływu na ich przyznanie – pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Samorządy powinny jednak informować rodziców, jak je prawidłowo składać.
Błąd znalazł się m.in. w druku wniosku, a dokładnie w jego fragmencie dotyczącym dochodów uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego (zdj. ilustracyjne) /Andrzej Grygiel /PAP

Błąd znalazł się m.in. w druku wniosku, a dokładnie w jego fragmencie dotyczącym dochodów uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego. Z zawartego tam pouczenia wynika, że w takich przypadkach należy dołączyć oświadczenia członków rodziny, które określa załącznik 3 lub 4 do wniosku. Jednak prawidłowy zapis powinien wskazywać na konieczność złożenia druku z załącznika nr 2 lub 4. Dlatego resort pracy informuje, że jednostka przyjmująca wniosek powinna pouczyć osoby mające gospodarstwo rolne o wymogu dołączenia właściwego dokumentu.

W podobny sposób należy też postępować w odniesieniu do załącznika nr 3, który błędnie odsyła do jego wypełnienia rodziców rolników, podczas gdy jest on skierowany do osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ponadto resort pracy zapowiada, że sprostowania pomyłek w drukach zostaną dokonane w przyszłości, w czasie ewentualnej nowelizacji rozporządzenia.

Więcej na ten temat przeczytacie w "Dzienniku Gazecie Prawnej".


(j.)