Rząd przedstawił projekt Strategii Demograficznej 2040. "Jeśli nie wzmocnimy wsparcia państwa dla rodzin, to za dekadę lub dwie nastąpi zapaść, paraliż w systemie emerytalnym, spowolnienie wzrostu gospodarczego" - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. "Rodzina to taki mikrokosmos" - dodał. Projekt ma wiązać się z rewolucją m.in. w Kodeksie pracy.

Rozwój opieki prenatalnej, okołoporodowej, pediatrycznej oraz tworzenie modelowych centrów zdrowia prokreacyjnego, zajmujących się m.in. leczeniem niepłodności - takie są założenia w obszarze opieki zdrowotnej rządowego projektu Strategii Demograficznej 2040.

Jego szczegóły zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej przez wiceminister rodziny Barbarę Sochę. W wydarzeniu wzięli udział także premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Od tego, jak w rodzinie dzieci są wychowywane zależy później przyszłość społeczeństwa. W rodzinie uczymy się odróżniać dobro od zła, uczymy się odpowiedzialności, cierpliwości i dlatego im więcej polskich rodzin szczęśliwych, tym bardziej szczęśliwa Polska w przyszłości - stwierdził premier Mateusz Morawiecki. 

Podkreślał, że Polska i w ślad za tym Europa powinny wzmacniać się demograficznie. Aby tak się działo, w ocenie premiera, niezbędne jest wsparcie rodzin.

My wsparcie polskich rodzin, jako PiS, mamy w naszym kodzie genetycznym - zapewnił zwracając uwagę, że od 2015 r. rodziny są wzmacniane w wymiarze materialnym, kulturowym i społecznym. 

Robimy to właściwie na wszystkich możliwych polach - wskazał.

Co zawiera Strategia Demograficzna 2040?

Barbara Socha wskazała, że istotnym obszarem w Projekcie Strategii Demograficznej 2040 jest opieka zdrowotna. Do elementów poprawiających dzietność mają się przyczynić: rozwój opieki prenatalnej, porodowej, pediatrycznej; ogólny stan zdrowia oraz tworzenie modelowych centrów zdrowia prokreacyjnego.

Wprowadzona ma zostać również zasada, że nie można zwolnić z pracy ojca od momentu zajścia przez żonę w ciążę do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Chodzi o bezpieczeństwo ekonomiczne rodziny, ale też o walkę z dyskryminacją kobiet, która powoduje, że czasami przedsiębiorcy wolą zatrudniać panów niż panie. 

W założeniach projektu Strategii Demograficznej 2040 znajdują się jeszcze m.in.: 

  • Gwarancja krótszej niż 8 godzin dziennie pracy kobiet w ciąży;
  • Objęcie matek ochroną przed zwolnieniem przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, niezależnie od wymiaru czasu pracy;
  • Ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie dwóch umów na łączny czas nieprzekraczający 15 miesięcy;
  • Gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4.