Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował, że w ramach rekonstukcji rządu powstaną dwa nowe urzedy centralne - Rządowe Centrum Sportu i Główny Urząd Morski. Będa one podlegać odpowiednio ministrowi kultury i ministrowi infrastruktury.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował, że w ramach rekonstukcji rządu powstaną dwa nowe urzedy centralne - Rządowe Centrum Sportu i Główny Urząd Morski. Będa one podlegać odpowiednio ministrowi kultury i ministrowi infrastruktury.
Premier Mateusz Morawiecki /Leszek Szymański /PAP

Michał Dworczyk zaprezentował na Twitterze nowy schemat działów administracji rządowej podlegających poszczególnym ministrom.

Schemat jest uzgodniony w ramach Zjednoczonej Prawicy. Zgodnie z nim będzie wydane rozporządzenie atrybucyjne, które przyporządkuje poszczególne działy konkretnym ministrom oraz będzie zmieniona ustawa o działach - powiedział PAP szef KPRM.

Ze schematu przekazanego przez Dworczyka wynika, że Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie odpowiedzialne za aktywa państwowe oraz gospodarkę złożami kopalnymi.

resorcie edukacji i nauki znajdą się działy "oświata i wychowanie", a także "szkolnictwo wyższe i nauka".

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej będzie odpowiedzialny za finanse (budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe) oraz za fundusze i politykę regionalną (rozwój regionalny, w tym fundusze UE).

Szef resortu klimatu i środowiska będzie odpowiadał za energię, gospodarkę wodną, klimat oraz środowisko.

Kancelarii premiera będzie dział "informatyzacja" oraz "członkostwo RP w UE".

Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pojawią się działy "kultura i ochrona dziedzictwa" oraz "kultura fizyczna". Temu ostatniemu będzie podlegał nowy urząd centralny: Rządowe Centrum Sportu.

Minister infrastruktury będzie odpowiadał za łączność, transport, żeglugę śródlądową, gospodarkę morską oraz rybołówstwo, w tym Główny Urząd Morski.

W resorcie obrony będzie dział "obrona narodowa".

Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej będą działy "rodzina" oraz "zabezpieczenie społeczne".

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdą się działy "rolnictwo", "rozwój wsi", "rynki rolne", "lasy państwowe".

W przypadku resortu rozwoju, pracy i technologii będą to działy: "budownictwo", "gospodarka", "turystyka" oraz "praca".

Ministerstwie Sprawiedliwości będzie dział "sprawiedliwość".

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdą się działy "administracja publiczna", "sprawy wewnętrzne" oraz "wyznania religijne i mniejszości".

W resorcie sprawiedliwości znajdzie się jeden dział "sprawy zagraniczne", a w Ministerstwie Zdrowia - "zdrowie".