Dwa myszołowy i jeden bocian, które padły na ptasią grypę w schronisku dla ptaków w miejscowości Krzykały, najpradopodobniej były karmione mięsem indyków z ubojni pod Ornetą. Indyki te pochodziły z ferm pod Płockiem, gdzie kilka dni temu wykryto pierwsze ogniska choroby.

Dotąd nie ma decyzji ministra ochrony środowiska, co zrobić z ptakami ze schroniska, które miały kontakt z chorymi osobnikami. Większość z nich to gatunki ściśle chronione i tylko minister środowiska może podjąć decyzję o ich uśpieniu.

Istnieje ryzyko, że padłe ptaki miały kontakt z ptactwem hodowlanym. W okolicach schroniska znajduje się kilka ferm drobiarskich, w których przebywa ok. 45 tysięcy kur i indyków. Obroty mamy zerowe w tym momencie - mówią hodowcy. Służby kryzysowe zabezpieczyły obszar zapowietrzony i ustaliły strefę zagrożenia o promieniu 10 kilometrów. Rozpoczęto monitorowanie siedlisk dzikiego ptactwa na Warmii i Mazurach.

Do tej pory ogniska ptasiej grypy nie wykraczały poza województwo mazowieckie. Na początku grudnia wirusa H5N1 wykryto na fermach w Myśliborzycach i Uniejewie w gminie Brudzeń Duży pod Płockiem. Ptasia grypa pojawiła się również na fermie kur w Karniszynie, na terenie gminy Bieżuń. W tej samej gminie w Sadłowie wykryto czwarte ognisko tej choroby.

Ptasia grypa wywołana wirusem H5N1 nie stanowi w normalnych warunkach zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Nigdy dotąd nie stwierdzono w Europie przypadku zarażenia się człowieka tą odmianą grypy. Na terenach sąsiadujących z ogniskiem ptasiej grypy niezbędne jest ścisłe przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Spożywanie mięsa drobiowego i jaj nie jest niebezpieczne dla ludzi, o ile zostały one poddane obróbce termicznej przekraczającej 72 stopnie Celsjusza.

Mięso drobiowe, zanim trafi na sklepowe półki, zostaje przebadane specjalną metodą. Metoda immunoflourescencyjna polega na barwieniu pobranych próbek. Te próby, które charakteryzują się typowym świeceniem, uznajemy za dodatnie w kierunku obecności wirusa grypy - tłumaczy Joanna Równiak, kierownik oddziału wiruslogiczno-serologicznego olsztyńskiego Sanepidu.