Przepisy pozwalające w razie popełnienia przestępstwa zwolnić policjanta ze służby jeszcze przed wyrokiem sądu są zgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wyrok Trybunału jest ostateczny.

Sędziowie uznali, że bardziej rygorystyczne niż w przypadku innych zawodów przepisy dyscyplinarne, zawarte w znowelizowanej ustawie o policji, uzasadnia szczególny charakter służby. Trybunał zwrócił uwagę, że reguła domniemania niewinności musi obowiązywać także w służbach mundurowych, ale nie na takich samych zasadach jak w postępowaniu karnym.