Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego obowiązującą ustawę abonamentową. Janusz Kochanowski zwraca uwagę na brak sprawnych mechanizmów poboru i egzekucji abonamentu. To jego zdaniem to powoduje, że opłata nie jest powszechna i zaprzecza zasadzie równości.

Rzecznik podkreśla jednocześnie we wniosku do Trybunału, że uznaje potrzebę istnienia mediów publicznych oraz zasadność przymusowego gromadzenia środków publicznych na realizację ich misji.

Zarzuty wniosku dotyczą jednie kształtu systemu poboru i egzekucji opłat, który w praktyce funkcjonowania ze względu na normatywną wadliwość kwestionowanych przepisów, w szczególności brak sprawnych mechanizmów poboru i egzekucji abonamentu, doprowadził do całkowitego zaprzeczenia zasad powszechności, sprawiedliwości i równości ponoszenia ciężarów publicznych - napisano w uzasadnieniu do wniosku RPO.

Na rozpatrzenie przez Trybunał czeka też nowelizacja ustawy abonamentowej, którą przed podpisaniem do TK skierował prezydent Lech Kaczyński.