Prokuratorzy IPN złożyli wniosek do Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu Józefowi I. - byłemu sędziemu Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, który obecnie jest sędzią Sądu Najwyższego. Grozi mu zarzut bezprawnego skazania 21-letniego robotnika za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze Polski Rzeczpospolitej Ludowej (PRL). Józef I. nie odniósł się do oskarżeń, bo jak przyznał, jeszcze ich nie zna. Po zapoznaniu się z pismem sędzia nie wyklucza wydania oświadczenia.

Wniosek prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej do Sądu Najwyższego w sprawie sędziego Józefa I. w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jest efektem prowadzonego od października 2018 r. śledztwa w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności działaczy demokratycznej opozycji w PRL.

Zostało ono wszczęte przez prokuratorów IPN po zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez Stowarzyszenie Związek Młodych Adwokatów i osobę prywatną.

Przeczytaj naszą analizę:

"Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie wystąpiła do Sądu Najwyższego z wnioskiem o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego sędziego Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego Józefa I. Zamierza mu postawić zarzut popełnienia zbrodni komunistycznej, która miała polegać na bezprawnym skazaniu 21-letniego robotnika za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL" - przekazała Główna Komisja.

Jak zauważył dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, w sprawie może chodzić o kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jednego z prezesów Sądu Najwyższego - Józefa I. To on oskarżany był wcześniej publicznie o skazywanie opozycjonistów w czasie, kiedy pełnił urząd sędziego Sądu Wojskowego, m.in w 1982 roku, o czym wspomina w swoim wniosku o uchylenie immunitetu IPN. 

Józef I. łącznie brał udział w wydaniu siedmiu wyroków na w sumie 16 opozycjonistów. Trzech z nich zostało uniewinnionych, a 13 skazanych, z czego 9 w zawieszeniu, a 4 na kary więzienia. Prawdopodobnie jednego z jego wyroków dotyczy wniosek o uchylenie mu immunitetu. 

Cytat

Jako ówczesny sędzia Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego zasiadał w składzie sędziowskim, który w październiku 1982 r. bezprawnie skazał robotnika z Oświęcimia Leszka W. na trzy lata pozbawienia wolności za wykonanie i rozpowszechnianie ulotek przedstawiających kontury Polski okolone kolczastym drutem. Uznał, że Leszek W. jest winny publicznego wyszydzania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a kolportując ulotki, nawołuje do zamieszek i strajków. Sąd wydał skazujący wyrok, mimo że nawet w myśl obowiązujących wówczas przepisów kodeksu karnego i dekretu o stanie wojennym działania oskarżonego nie stanowiły przestępstwa
czytamy w komunikacie Głównej Komisji, gdzie dodano, że tę konstatację potwierdził też Sąd Najwyższy

Dodatkowo prokuratorzy IPN ocenili, że postępowanie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego przeciwko Leszkowi W. było nierzetelne, ponieważ nadużyto instytucji trybu doraźnego i nie uwzględniono okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego.

"Sąd Najwyższy w maju 1992 roku uniewinnił Leszka W. po rozpatrzeniu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego. Jak stwierdził, treść rozpowszechnianych przez oskarżonego ulotek była wyrazem jego uprawnionych poglądów i nie sposób dopatrzeć się w niej wyszydzania państwa, a nawoływanie do strajku nie wyczerpało znamion przestępstwa, gdyż udział w strajku był w świetle ówczesnego prawa jedynie wykroczeniem" - napisała dalej Komisja.

"Zebrane dowody wskazują, że bezprawne skazanie Leszka W. na surową karę miało wyłącznie cel odstraszający i wpisywało się w represyjną politykę władz PRL wobec działaczy demokratycznej opozycji. Wyrok był zatem aktem państwowego bezprawia, a sędziowie, którzy go wydali, nie mogą korzystać z ochrony, jaką daje działanie  sędziego w ramach ustawowych uprawnień i obowiązków" - podsumowała Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wyjaśniając powody, dla których prokuratorzy IPN z Krakowa wystąpili z wnioskiem o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Józefa I., który - jak zaznaczyła - jest wciąż czynnym sędzią, obecnie Sądu Najwyższego.

Sędzia nie komentuje oskarżeń

Sam Józef I. na razie się nie odnosi do oskarżeń IPN-u, bo - jak powiedział współpracownikom - po prostu ich nie zna. Sprawy Leszka W. natomiast nie pamięta. 

Wniosek Instytutu Pamięci Narodowej, jak przyznał sędzia, miał nie wpłynąć jeszcze do Sądu Najwyższego, gdzie będzie go rozpatrywać Izba Dyscyplinarna.

Po zapoznaniu się z pismem Józef I. nie wyklucza wydania oświadczenia, na obecnym etapie nie życzy sobie jednak podawania jego nazwiska. 

Nie jeden sędzia

Śledztwem, które prowadzą prokuratorzy IPN, w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności działaczy demokratycznej opozycji przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego objęto także innych byłych sędziów tego sądu.

Obecnie w sądach dyscyplinarnych oczekuje na rozpoznanie - jak dodała Komisja - 15 wniosków prokuratorów Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o "zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłych sędziów i prokuratorów wojskowego wymiaru sprawiedliwości z okresu stanu wojennego". 

Opracowanie: