Rodzina, konkurencyjność gospodarcza, bezpieczeństwo militarne i stopień zintegrowania Polski ze światem zachodnim to cztery elementy tworzące wzór na trwałą niepodległość Polski - podkreślił prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza. "W 1918 i 1989 roku potrafiliśmy razem walczyć o suwerenność, razem walczyć o polską wolność. Dzisiaj też razem odpowiadamy za przyszłość Polski" - zaznaczył prezydent.

Narodowe Święto Niepodległości ma obudzić poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest ojczyzna - podkreślił biskup polowy WP Józef Guzdek podczas mszy w archikatedrze warszawskiej św. Jana Chrzciciela. Wcześniej, przy akompaniamencie trąbki, w rytmie werbli i w asyście kompanii... czytaj więcej

Przed nami stoi nadal ambitne zadanie układania polskich spraw w kolejnym ćwierćwieczu polskiej wolności. Musimy mnożyć nasze osiągnięcia, by przekazać drugiemu pokoleniu wolności bezpieczną i dobrą Polskę - mówił Komorowski w trakcie obchodów Święta Niepodległości.

Prezydent oświadczył, że istnieje "wzór na trwałą niepodległość Polski", na który składają się cztery elementy: rodzina, konkurencyjność gospodarcza, bezpieczeństwo militarne i stopień zintegrowania Polski ze światem zachodnim.

Według prezydenta, rodzina zawsze była depozytariuszem wolności. Dlatego - jak mówił - "trzeba konsekwentnie tworzyć dobry klimat dla dobrej rodziny". Podkreślił, że wszystko, co w ciągu swojego życia robią polscy rodzice, czynią to dla swoich dzieci. Pracując więc dla Polski, myśląc o kolejnych pokoleniach, chcemy przekazać następcom jeszcze zamożniejszą i jeszcze bezpieczniejszą ojczyznę - zaznaczył Komorowski.

Podkreślił, że należy wykorzystać "rzadki w polskiej historii czas, gdy praca i wysiłek kolejnych polskich pokoleń mogą się nawarstwiać, gdy kolejna generacja nie musi zaczynać wszystkiego od początku, nieomal od zera".

Komorowski wskazywał też, że niepodległość ma tym mocniejsze fundamenty, im mocniejsza jest gospodarka, szybszy rozwój ekonomiczny i większa zamożność Polaków. Jego zdaniem, mamy się czym pochwalić. Ale wiemy, że przed nami jeszcze wiele ciężkiej, trudnej pracy, po to, by zwiększyć bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, po to trzeba polską gospodarkę i Polskę nadal modernizować, tak by była bardziej konkurencyjna i innowacyjna - ocenił Komorowski.

Jako kolejny element wzoru na niepodległość Polski prezydent wymienił bezpieczeństwo militarne. Rozwój gospodarczy jest kluczem nie tylko do zamożności obywateli, ale także do wzmocnienia pozycji międzynarodowej i wzmocnienia bezpieczeństwa militarnego kraju. Dlatego od 2016 roku Polska może i powinna przeznaczać na obronność 2 proc. swojego Produktu Krajowego Brutto - oświadczył.

W ocenie prezydenta, realizacja ambitnego programu modernizacji technicznej naszych sił zbrojnych oraz wszechstronnego wzmocnienia polskiego systemu bezpieczeństwa narodowego "prowadzi nas prosto do ścisłej czołówki państw europejskich, czołówki państw mocnych pod względem siły i organizacji swego potencjału obronnego".  

Częścią wzoru na niepodległość jest także - jak mówił Komorowski - wola i zdolność wzmacniania związków z integrującym się światem Zachodu, w ramach UE i NATO, jak i budowy transatlantyckiej przestrzeni gospodarczej. Dotyczy to zarówno wzmocnienia siły i solidarności Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i UE. To także wzmocnienie więzi transatlantyckich wiążących Europę, a więc i nasz kraj, ze Stanami Zjednoczonymi. To działanie na rzecz realizacji wielkiego zamysłu wspólnej przestrzeni gospodarczej łączącej obydwa brzegi Atlantyku - podkreślił prezydent.