Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zakończył współpracę z komendantem Straży Miejskiej Dariuszem Wiśniewskim z powodu utraty zaufania. Jak poinformował magistrat, chodzi między innymi o kwestię organizacji interwencji patroli i pracy w zespole. Prezydent Gdyni złożył także w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek odwołał komendanta Straży Miejskiej - Dariusza Wiśniewskiego. W sprawie działań w straży miejskiej włodarz złożył też zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Jak powiedziała rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Gdyni Agata Grzegorczyk, przyczyną odwołania szefa strażników jest utrata zaufania.

Doszło do niej z uwagi na sposób wypełniania obowiązków służbowych, który nie licował z najwyższymi standardami wymaganymi od kadry zarządzającej w Urzędzie Miasta w Gdyni. Dotyczy to m.in. kwestii organizacji interwencji patroli oraz pracy w zespole - dodała Grzegorczyk.

Jak poinformował natomiast gdyński magistrat, "analizując sprawy podległej jednostki, prezydent powziął także podejrzenie, czy niektóre ze zdarzeń, do jakich doszło w toku pracy Straży Miejskiej, nie wypełniają znamion czynu zabronionego. Jako organ samorządowy, w każdym tego rodzaju przypadku, na mocy prawa, zobowiązany jest niezwłoczne powiadamiać organy ścigania".

Prezydent złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Badaniem, czy istotnie do niego doszło zajmie się już prokurator - dodała Grzegorczyk.

Prezydent Szczurek wypowiedział komendantowi umowę o pracę i zdecydował, że w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia nie będzie on świadczył pracy.

Obowiązki tymczasowo przejmie dotychczasowy zastępca komendanta, a nowy szef Straży Miejskiej w Gdyni zostanie wkrótce wyłoniony w konkursie. 

Opracowanie: