Działalność partii politycznych, które łącznie mają w Polsce około 80 tysięcy członków, w ubiegłym roku kosztowała budżet tyle, ile wyniesie koszt… wszystkich tegorocznych inwestycji drogowych w Zachodniopomorskiem. Rekordowe sumy - po ponad 47 milionów złotych - dostały Platforma Obywatelska i PiS.

Partie utrzymywane są przez budżet na dwa sposoby. Pierwszy to przeznaczona na ich działalność subwencja, wypłacana ugrupowaniom, które przekroczą 3-procentowy próg wyborczy. Za jeden zdobyty głos partia, która nie weszła do parlamentu, otrzymuje 5,77 zł. Stawka za głos w przypadku zdobycia od 5 do 10 procent głosów to 4,61 zł, od 10 do 20 procent - 4,04 zł, od 20 do 30 procent - 2,31 zł. W przypadku zdobycia ponad 30 procent ważnie oddanych głosów partia otrzymuje 87 groszy za głos.

Największe wpływy z subwencji miały w ubiegłym roku Platforma Obywatelska - 18 358 620 złotych - oraz Prawo i Sprawiedliwość - 17 140 526 złotych.

Drugim źródłem finansowania partii są związane z wynikami wyborów dotacje podmiotowe, które otrzymują te z ugrupowań, które wprowadziły do parlamentu swoich kandydatów. To swoisty zwrot kosztów ponoszonych na kampanię wyborczą, niezależny od kosztów utrzymywania przez budżet samych partii. Dotacja jest uzależniona od kosztów kampanii i liczby uzyskanych mandatów. W ubiegłym roku wypłacono partiom dotacje związane z wyborami w 2011 roku. Najwięcej, bo aż 30 120 511 złotych otrzymało w ten sposób Prawo i Sprawiedliwość. Niewiele mniej, bo 29 274 776 złotych - Platforma Obywatelska.

PO tylko w ubiegłym roku otrzymała więc z budżetu 47 633 000 złotych, a PiS - 47 261 000.

Łącznie subwencje i dotacje dla partii kosztowały w ubiegłym roku ponad 125 milionów złotych. Jak na ironię, wykazane w sprawozdaniach złożonych w PKW składki ich członków wyniosły w tym czasie... niespełna 4 200 000 złotych.

Utrzymanie partii politycznych w 2012 roku

PARTIASUBWENCJA 2012 DOTACJA (wybory)WYDATKI (z subwencji)SKŁADKI KOSZT DLA BUDŻETU W 2012
Platforma Obywatelska 18 358 620,23 29 274 776,20 13 707 954,13 1 741 155,89 47 633 396,43
Prawo i Sprawiedliwość 17 140 526,06 30 120 511,00 19 815 322,58 1 442 032,69 47 261 037,06
Polskie Stronnictwo Ludowe 6 670 642,92 5 287 607,24 6 039 651,14 70 365,95 11 958 250,16
 Sojusz Lewicy Demokratycznej 6 519 528,39 4 785 846,51 5 463 106,45 850 268,31 11 305 375,00
 Ruch Palikota 5 601 025,37 1 753 422,87 5 598 266,16 76 123,24 7 354 448,24
 Solidarna Polska-- - 1 220,00 0,00
 Partia Demokratyczna 299 954,44 - 831 984,39 16 485,00 299 954,44
 Unia Pracy 65 207,49 - - 1 420,00 65 207,49