Pod koniec kwietnia wojewoda mazowiecki podejmie decyzję w sprawie radomskiego szpitala specjalistycznego. Jacek Kozłowski stwierdził, że jeśli będzie miał pewność, że placówka w Radomiu zagwarantuje ciągłą działalność, cofnie decyzję o zamknięciu dwóch oddziałów.

Wojewoda podkreślił także, że musi mieć potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia, iż jest możliwość utrzymania kontraktów dla zamkniętych oddziałów. Szpital powinien i mnie, i Fundusz przekonać, że jest wiarygodną instytucją i gwarantuje realizację kontraktu oraz zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom Radomia - zaznaczył.

Decyzją wojewody po strajku lekarzy tuż przed Wielkanocą z rejestru ZOZ-ów zostały wykreślone dwa oddziały – onkologia i chirurgia. Po dwutygodniowych burzliwych negocjacjach, medycy – przypomnijmy – zgodzili się w końcu pracować ponad 48 godzin tygodniowo. Dyrekcja szpitala wystąpiła z wnioskiem do wojewody o cofnięcie decyzji o zamknięciu oddziałów. W tych dążeniach popierają ją także pacjenci, którzy chcą się leczyć w Radomiu.