Jeśli przez proces legislacyjny przejdzie nowy pomysł polskich parlamentarzystów, to posłowie i senatorowie będą mogli równocześnie otrzymywać należną im emeryturę lub rentę oraz wysokie uposażenie - zapowiada "Gazeta Prawna".

Do Komisji Regulaminowej Sejmu trafił właśnie projekt ustawy zmieniającej przepisy dotyczące wykonywania zawodu parlamentarzysty. W myśl projektu, posłowie i senatorowie, będący przed uzyskaniem mandatu parlamentarnego emerytami lub rencistami, będą mieli prawo do pobierania należnego im uposażenia oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Co więcej mają uzyskać prawo do wypłaty świadczeń od początku kadencji, a więc wstecz.

Ponieważ Sejm i Senat obecnej kadencji pracują od listopada ub. roku, więc już obecnie parlamentarzyści mają prawo do 14 miesięcy zaległych emerytur. Autorzy projektu nie podają kosztów, jakie niesie za sobą zmiana przepisów. Wiadomo jednak, że w Sejmie obecnej kadencji 60 lat ukończyło 42 posłów, natomiast w Senacie liczba takich osób wynosi 19.

Według Bogny Nowak-Turowieckiej, eksperta z Konfederacji Pracodawców Polskich, posłowie specjalnie dla siebie wprowadzają rozwiązania, które nie miałyby żadnych szans dla innych grup zawodowych.