Rząd ma gotową odpowiedź na projekt opinii Komisji Weneckiej - poinformował wiceszef MSZ Aleksander Stępkowski. Dodał, że decyzja, kiedy odpowiedź będzie przesłana do Komisji i w jakim kształcie, "zależy od rozwoju wydarzeń". "Mam nadzieję, że posiedzenie Komisji Weneckiej będzie merytoryczne, a nie polityczne" – podkreśliła natomiast premier Beata Szydło.

Rząd ma gotową odpowiedź na projekt opinii Komisji Weneckiej - poinformował wiceszef MSZ Aleksander Stępkowski. Dodał, że decyzja, kiedy odpowiedź będzie przesłana do Komisji i w jakim kształcie, "zależy od rozwoju wydarzeń". "Mam nadzieję, że posiedzenie Komisji Weneckiej będzie merytoryczne, a nie polityczne" – podkreśliła natomiast premier Beata Szydło.
Beata Szydło /Radek Pietruszka /PAP

Premier ma nadzieję, że Komisja Wenecka na posiedzeniu będzie się odnosiła do swojego raportu i uwag rządu w sposób merytoryczny, a nie polityczny. Tylko to jest warunkiem tego, żeby opinia, która zostanie wydana przez Komisję Wenecką, była rzeczywiście opinią, która odnosi się do meritum problemu prawnego, jakim jest w tej chwili kwestia zmian w TK – uważa Beata Szydło

Mam nadzieję, że będzie to posiedzenie merytoryczne, a nie polityczne - dodała.

Posiedzenie Komisji Weneckiej jest 11 i 12 marca i to jest data, która jest terminem, do którego się odnoszę - powiedziała Szydło, pytana, co będzie, jak Komisja Wenecka nie zgodzi się na odłożenie o kwartał opinii nt. Polski, o co zabiega MSZ.

Premier oceniła, że źle się stało, iż projekt opinii został upubliczniony i wyciekł do mediów zanim został przesłany do polskiego rządu. Szydło uważa, że podważyło to wiarygodność Komisji Weneckiej.

Wiceszef MSZ: Decyzja, kiedy odpowiedź zostanie przesłana do Komisji, zależy od rozwoju wydarzeń

Wiceszef MSZ Aleksander Stępkowski zapewnia, że rząd ma gotową odpowiedź na projekt opinii Komisji Weneckiej. Dodał, że decyzja, kiedy odpowiedź będzie przesłana do Komisji i w jakim kształcie, "zależy od rozwoju wydarzeń".

Przełożenie terminu wydania opinii Stępkowski zaproponował wczoraj sekretarzowi generalnemu Rady Europy Thorbjoernowi Jaglandowi. Dodał, że MSZ zwróci się o to również do samej Komisji Weneckiej.

Będziemy wskazywać, że przesunięcie prac będzie służyło wyciszeniu emocji, tak jak nasz wniosek miał temu służyć. W wyniku niefortunnego przecieku te emocje uległy eskalacji. Wskazane byłoby przesunięcie przyjmowania ostatecznego tekstu opinii, żeby osiągnąć cel, które stawiały sobie strony procedury: rząd polski, Komisja Wenecka i Rada Europy – mówił dziś Stępkowski.

Co do konkretnych dat - będzie to decyzja ministra - dodał.

Wiceminister SZ był też pytany, kiedy Polska odpowie na zarzuty zawarte w projekcie opinii Komisji Weneckiej, który opisały media.

My tę odpowiedź mamy gotową. Natomiast kiedy ją prześlemy do Komisji Weneckiej, w jakim ostatecznie kształcie, to są decyzje, które będą zależały od rozwoju wydarzeń - podkreślił.

"Autorzy przecieku mieli cele polityczne"

Dziennikarze pytali też, czy Polska będzie chciała wyjaśnić, jak doszło do przecieku. To jest problem Komisji Weneckiej i Rady Europy. Nie może dochodzić do sytuacji, że procedura, która zakłada zaufanie i poufność, nagle staje się przedmiotem burzliwej debaty publicznej. To kładzie się cieniem na standardy Rady Europy. Nas nie interesuje kto, co i jak. Nas interesuje, że ten incydent wywołał ogromne zamieszanie polityczne i nie sprzyja osiągnięciu celów, które wyznaczyła sobie Rada Europy, Komisja Wenecka i polski rząd - powiedział wiceminister SZ.

W tej chwili nie ma warunków, żeby przeprocedować kwestie opinii w sposób właściwy, jaki chciałaby Komisja Wenecka i strona polska. Niewątpliwie autorzy przecieku mieli cele polityczne, bo wywołało to polityczną akcję - dodał.

Stępkowski wczoraj rozmawiał z sekretarzem generalnym Rady Europy nt. upublicznienia projektu opinii Komisji Weneckiej ws. zmian dot. TK. Przedstawił też stanowisko Polski na posiedzeniu Komitetu Ministrów RE.

Przeciek projektu opinii niewątpliwie w poważny sposób podważył zaufanie, jakim obdarzaliśmy Radę Europy i Komisję Wenecką w tej sprawie. Zaproponowałem sekretarzowi generalnemu, żeby podjął kroki mające na celu odbudowę tego zaufania. Jednym z nich, uważamy, jest zdecydowanie na odłożenie procedowania tej opinii tak, żeby uniknąć atmosfery wzmożonej walki politycznej - mówił wczoraj wiceminister spraw zagranicznych.

Stąd bezpośrednio zwróciłem się do sekretarza generalnego. Natomiast sekretarz generalny wskazywał, że Komisja Wenecka jest niezależnym organem, wobec tego nie jest władny nic jej nakazać. Zwrócimy się z podobnym wnioskiem bezpośrednio do Komisji Weneckiej - poinformował Stępkowski.

Szef MSZ Witold Waszczykowski w piśmie z 29 lutego do sekretarza Rady Europy zwrócił uwagę - jak napisał - na "niefortunne zdarzenie, które miało miejsce w ramach współpracy pomiędzy rządem RP a Komisją Wenecką Rady Europy". Przypomniał, że 23 grudnia ub.r. wystąpił z wnioskiem do Komisji Weneckiej o opinię ws. nowelizacji ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Waszczykowski napisał też m.in., że jest "głęboko zaskoczony, że Komisja Wenecka nie podjęła odpowiednich kroków, by uniknąć wykorzystania opinii jako instrumentu politycznego do atakowania rządu, będącego lojalnym członkiem Rady Europy".

Komisja Wenecka wzywa w projekcie opinii do pełnego poszanowania i wprowadzenia w życie orzeczeń TK

W projekcie opinii Komisja Wenecka w konkluzjach wzywa wszystkie organy państwa do pełnego poszanowania i wprowadzenia w życie orzeczeń TK. Komisja wita z uznaniem fakt, że wszyscy polscy rozmówcy wyrażali przywiązanie do Trybunału jako gwaranta nadrzędności konstytucji w Polsce. Jednak dopóki sytuacja kryzysu konstytucyjnego odnoszącego się do TK pozostaje nierozwiązana i dopóki Trybunał nie może wykonywać pracy w skuteczny sposób, zagrożone są nie tylko rządy prawa, ale także demokracja i prawa człowieka - stwierdzono.

Dodano, że konieczne jest znalezienie rozwiązania obecnego konfliktu wokół składu TK. W państwie prawa jakiekolwiek rozwiązanie musi mieć za podstawę zobowiązanie do poszanowania i pełnego wprowadzania w życie orzeczeń Trybunału - dodano. Dlatego Komisja wzywa wszystkie organy państwa do pełnego poszanowania i wprowadzenia w życie orzeczeń Trybunału i w szczególności wzywa Sejm do odwołania uchwał, które podjęto na podstawie ustaleń uznanych przez Trybunał za niekonstytucyjne - głosi projekt opinii. Dodano, że zgłoszona w Sejmie propozycja odwołania wszystkich sędziów Trybunału "nie może być częścią żadnego rozwiązania, które szanuje rządy prawa". Podano także w wątpliwość argument o konieczności zapewnienia pluralizmu politycznego w składzie Trybunału.

Według projektu opinii przepisy nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS z 22 grudnia, wpływające na efektywność TK, powinny zostać usunięte. Podkreślono, że nie można ich usprawiedliwiać wolą wprowadzenia "pluralizmu" w składzie TK, gdyż oznacza to niezrozumienie roli Trybunału, który nie ma reprezentować ani interesów politycznych, ani partii. Zdaniem projektu nowelizacja, zamiast przyspieszyć prace TK, będzie powodować ich poważne spowolnienie, co uczyni go nieefektywnym strażnikiem konstytucji.

Dodano, że choć nie jest to dobry moment na dyskusję o zmianie konstytucji RP, niemniej Komisja rekomenduje w dłuższej perspektywie poprawkę do konstytucji, aby wprowadzić kwalifikowaną większość do wyboru sędziów TK przez Sejm, z zapewnieniem efektywnego systemu przeciwdziałającego impasowi przy takim wyborze.

Za rozwiązanie nieszanujące rządów prawa uznano zaś propozycję (zgłoszoną w Sejmie przez Kukiz'15 - PAP), by wygasić kadencję wszystkich sędziów TK.

(mpw)