Z programu "Dobry start", który ma wspierać rodzinę w zakupie wyposażenia dla uczniów, skorzysta 4 mln 6 tys. dzieci - poinformowała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Wnioski o świadczenie można składać przez internet od 1 lipca, a od 1 sierpnia w formie papierowej.

Z programu "Dobry start", który ma wspierać rodzinę w zakupie wyposażenia dla uczniów, skorzysta 4 mln 6 tys. dzieci - poinformowała  szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Wnioski o świadczenie można składać przez internet od 1 lipca, a od 1 sierpnia w formie papierowej.
MRPiPS szacuje, że wnioski o wsparcie "300 plus" złoży 3 mln 400 tys. rodzin, a z programu skorzysta 4 mln 6 tys. dzieci (zdj. ilustracyjne) /Monika Kamińska /RMF FM

W całej Polsce ruszyła akcja informacyjno-promocyjna rządowego programu "Dobry start". Minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że wnioski drogą internetową będzie można składać już od 1 lipca, a od 1 sierpnia - w formie papierowej. Nieprzekraczalny termin na złożenie wniosków to 30 listopada - podkreśliła.

Wszystkie rodziny, które złożą wnioski w lipcu i sierpniu, mogą liczyć na wypłaty do 30 września. Myślę, że ci, którzy złożą w lipcu, mogą liczyć na to, że samorząd może nawet dokonać wypłat szybciej - dodała.

MRPiPS szacuje, że wnioski o wsparcie "300 plus" złoży 3 mln 400 tys. rodzin, a z programu skorzysta 4 mln 6 tys. dzieci. Koszt w skali kraju to 1 mld 400 mln zł. Jesteśmy już przygotowani, aby te środki do samorządów zostały przekazywane - zapewniła Rafalska.

Podanie o wyprawkę szkolną "Dobry start" należy składać w urzędach gmin, w MOPS lub wydziałach świadczeń, czyli tam, gdzie do tej pory rodzice składali wnioski na świadczenia "Rodzina 500 plus".

Szefowa resortu rodziny zaapelowała do rodziców, aby nie odkładać składania wniosków. Jeżeli wnioski będą składane we wrześniu, to okres, który samorząd ma na wykonanie wypłaty, wynosi 2 miesiące - powiedziała.

Poinformowała, że ze świadczenia mogą korzystać rodziny zastępcze. W tym przypadku wniosek może być składany tylko osobiście, czyli w formie papierowej od 1 sierpnia.

Rafalska zapewniła, że samorządy mają zagwarantowane środki na obsługę tego świadczenia. Za obsługę jednego wniosku dostaną 10 zł. Zaznaczyła, że samorządy mogą przeznaczyć co najmniej 80 proc. środków na "koszty osobowe". Chcielibyśmy, aby była możliwość dodatkowego zatrudnienia lub dodatkowego motywowania osób, które będą bardzo mocno obciążone pracą - wyjaśniła.

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym na początku miesiąca przez premiera Mateusza Morawieckiego, świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, uczących się w szkole, świadczenie przysługiwałoby nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Po raz pierwszy program ma objąć uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - przez powiaty. Świadczenie będzie przyznawane m.in. na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej.

(mpw)