Fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej o wartości 70 000 zł przekazało małopolskiej policji Stowarzyszenie im. Marka Woźniczki. Sprzęt posłuży do szkolenia kilkuset policjantów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie uroczyście podpisano umowę na realizację wspólnego projektu pomiędzy KWP a Stowarzyszeniem Prewencji Kryminalnej  im. insp. Marka Woźniczki. Chodzi o "zwiększenie umiejętności funkcjonariuszy policji w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i udzielania pierwszej pomocy".

Umowę podpisał insp. Roman Kuster, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie i Prezes Stowarzyszenia insp. Marka Woźniczki Magdalena Balawajder.

Projekt przewiduje przeszkolenie ok. 200 małopolskich policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ok. 300 funkcjonariuszy w zakresie recertyfikacji pierwszej pomocy.

Dziś Stowarzyszenie przekazało KWP w Krakowie fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej o wartości 70 tys. zł.  Stowarzyszenie im. insp. Marka Woźniczki zakupiło sprzęt dzięki wsparciu Fundacji Orlen Dar Serca.