"Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach" - poinformował resort.

Nowe przepisy mają uzupełnić i doprecyzować obowiązujące regulacje z zakresu znaków i sygnałów drogowych. Projekt wprowadza również nowe znaki pionowe wraz z ich wzorami graficznymi.

Według ministerstwa, zmiany przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Co się zmieni?

Projekty rozporządzeń przewidują możliwość umieszczania takich znaków, jak "automatyczna kontrola prędkości" i "automatyczna kontrola średniej prędkości".

Ponadto projekty rozporządzeń wprowadzają nowe znaki: śródmiejska strefa płatnego parkowania, zbiorcza tablica informacyjna, tablice wskaźnikowe na drodze ekspresowej umieszczane przed pasem wyłączania.

Znak śródmiejska strefa płatnego parkowania - oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata. Wprowadzenie tego znaku wynika z nowelizacji ustawy o drogach publicznych, umożliwiającej tworzenie śródmiejskich stref płatnego parkowania.

Zbiorcza tablica informacyjna - to znak informujący o obiektach dla podróżnych znajdujących się przy drodze. Zmiana umożliwi za pomocą odpowiedniej tabliczki informowanie o odległości do kolejnej stacji paliw, co - jak podkreśla resort - jest istotne dla kierujących pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Projektowane rozporządzenie wprowadza też odpowiednie znaki informujące kierowców o odległości do zjazdu z drogi ekspresowej. Będą one umieszczane: w odległości 300 m, 200 m i 100 m przed pasem wyłączania.


Projekty rozporządzeń zostały przekazane do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.