Ponad 250 mld zł na transformację energetyczną, 20 mld zł na podniesienie innowacyjności i produktywności, 20 mld zł na ochronę zdrowia i 25 mld zł na wsparcie transportu publicznego - premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia Krajowego Planu Odbudowy. Pieniądze na te działania będą pochodziły głównie z unijnych funduszy.

Prezentując na konferencji prasowej kierowany do konsultacji Krajowy Plan Odbudowy premier powiedział, że opiera się on na pięciu filarach:

- polepszenie innowacyjności gospodarki,

- cyfryzacja,

- ochrona zdrowia,

- transport,

- transformacja energetyczna.

Mówiąc o pierwszym filarze premier podkreślił, że trzeba zwiększyć produktywność i wydajność gospodarki, co prowadzi do tego, że "życie poszczególnych obywateli, pracowników może być lepsze". Na tym nam przede wszystkim zależy, żeby Polacy więcej zarabiali, żeby praca Polaków była jak najbardziej produktywna - mówił Morawiecki.

Dlatego pierwsza grupa projektów - ta która ma prowadzić do podniesienia innowacyjności, wydajności i produktywności polskiej gospodarki to pierwszy filar Krajowego Planu Odbudowy. Już w tej jednej części, pierwszej części, jaką jest Krajowy Plan Odbudowy, część dużego programu inwestycyjnego idącego w setki miliardów złotych, przeznaczymy w jak najkrótszym terminie czasu około 20 mld zł - powiedział premier.

Drugi filar planu to cyfryzacja. Wiemy doskonale, że praca wsparta przez mechanizmy gospodarki cyfrowej, gospodarki wysoko zautomatyzowanej, zdygitalizowanej może prowadzić w kierunku uodpornienia gospodarki na wstrząsy takie, jakim był Covid-19, jakim może być w przyszłości jakaś kolejna katastrofa pandemiczna. Musimy być na to przygotowani, żeby jednocześnie też wykorzystywać potencjał gospodarki polskiej tak, jak widzimy to po danych gospodarczych udało się nam do tej pory zrobić - podkreślił Morawiecki.

Przyznał zarazem, że przed rządem jeszcze wiele pracy. Doskonale zdaję sobie sprawę, że są sektory gospodarcze, które borykają się cały czas z ogromnymi problemami - stąd nasze tarcze: tarcza branżowa, tarcze finansowe - dodał premier.

Trzeci filar KPO to sprawny sektor zdrowia. Szef rządu zwrócił uwagę, że w walce z pandemią Covid-19 bardzo pomogły elektroniczne recepty, skierowania i zwolnienia. Ale cały spójny system ochrony zdrowia, sprawnie odpowiadający na wyzwania pandemiczne, ale oczywiście nie tylko, bo chcemy i musimy patrzeć na ten świat po Covid-19 jako najlepszy możliwy poziom dostępności usług zdrowotnych - przekonywał premier. Jak dodał, na ten cel z KPO przeznaczonych zostanie blisko 20 mld złotych.

Czwarty filar - mówił Morawiecki - to mobilna, inteligentna Polska. Wsparcie niskoemisyjnego transportu publicznego, transportu między miastami, wsparcie kolei. To coś co dzisiaj jest niezwykle ważne też w przypadku inwestycji rozwojowych. Tu będziemy alokować około 25 mld zł z Krajowego Programu Odbudowy - oświadczył.

Premier dodał, że piąty filar, to zmiany w zakresie klimatu, na które musimy odpowiedzieć, czyli - wskazał - transformacja energetyczna.

Na całą transformację energetyczną w ramach Umowy Partnerstwa, Krajowego Programu Odbudowy i środków krajowych przeznaczymy ponad 250 mld zł. To są dodatkowe środki wynegocjowane i alokowane z rożnych programów - powiedział szef rządu.

Te inwestycje w zieloną gospodarkę pomogą nam również w budowie polskiej konkurencyjności, konkurencyjności szeregu polskich przemysłów - dodał Morawiecki.

Szef rządu podkreślał, że w ramach tego planu rząd chce przebudować system finansów, system podatkowy, zainwestować w edukację dzieci i młodzieży, a także zainwestować w Polskę cyfrową.

Przede wszystkim ze wsparciem Krajowego Programu Odbudowy chcemy zaproponować szereg wielkich programów inwestycyjnych - zaznaczył. Mają to być wielkie inwestycje takie jak Centralny Port Komunikacyjny czy przekop Mierzei Wiślanej, ale również inwestycje wielkie z powodu tego, że "będą docierać do wszystkich gmin i wszystkich powiatów".

Środki na Krajowy Fundusz Odbudowy będą pochodziły głównie z unijnego Funduszu Odbudowy. Do 2026 roku Polska ma otrzymać ponad 23 mld euro dotacji i ponad 34 mld euro pożyczek.

W układzie pięciu tych komponentów najwięcej środków jest przeznaczonych na obszar Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - 6,347 mld euro oraz komponent Zielona, Inteligentna Mobilność - 6,074 mld euro. Odpowiednio stanowi to 26,6 proc. i 25,5 proc. całości środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.

Przeznacza się też odpowiednio:  na odporność i konkurencyjność gospodarki - 4,133 mld euro, na efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia 4,262 mld euro, oraz na najmniej 3,034 mld euro na transformację cyfrową.