Jaki będą wyglądać matury w 2023 roku? Jakie zmiany czekają absolwentów szkół średnich? Czy przyszłoroczny egzamin dojrzałości będzie trudniejszy niż w latach poprzednich? Jaki jest harmonogram matur 2023? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym artykule.

Nowa matura w 2023 roku

Do matury 2023 przystępować będą osoby, które uczęszczały do 8-klasowej szkoły podstawowej, a następnie do 4-klasowego liceum. Ponadto egzamin dojrzałości w nowej formule obejmie absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku) oraz osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Matura 2023 będzie trudniejsza

To będzie trudniejsza matura niż tegoroczna - tłumaczył Przemysław Czarnek w Porannej rozmowie w RMF FM. Jak jednak zaznaczył, "nie tak trudna, jak była zakładana na początku, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie Covid-19".

Cytat

Matura 2023 roku jest nową maturą dla tych, którzy są w systemie 8+4, czyli bez gimnazjów, i jest maturą bardziej wymagającą i będzie bardziej wymagającą, ale nie aż tak bardzo, jak byśmy to planowali bez Covid-19
- powiedział minister.

Formuła 2015 i Formuła 2023 - czym się różnią?

Egzamin maturalny odbędzie się w dwóch formułach - 2015 i 2023. Egzaminy w obu wersjach zaplanowano w tych samych terminach.

Formuła 2015 dotyczy absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum. Egzamin będzie przeprowadzony w oparciu o wymagania egzaminacyjne opracowane w 2022 roku.

Z kolei Formuła 2023 dotyczy uczniów, którzy ukończą 4-letnie liceum lub 5-letnie technikum.

Podział na formuły ma związek z wprowadzoną w 2017 roku reformą szkolnictwa polegającą na likwidacji gimnazjów.

Matury w ramach Formuły 2015 i Formuły 2023 różnią się czasem trwania. Dla porównania - pisemny test z języka polskiego w Formule 2015 w trybie podstawowym potrwa 170 minut i 180 minut w trybie rozszerzonym, a w Formule 2023 - odpowiednio: 240 i 210 minut.

Matura 2023 - egzaminy obowiązkowe

Matura 2023 będzie składała się z części ustnej i pisemnej.

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 • dwóch egzaminów ustnych
 1.  egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
 2.  egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
 • oraz czterech egzaminów w części pisemnej
 1.  egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2.  egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)
 3.  egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)
 4.  egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).

Matura ustna 2023

 Egzamin ustny od 2023 będzie miał zupełnie nową formułę. Potrwa 30 minut. Uczeń będzie miał 15 minut na przygotowanie do odpowiedzi i 15 minut na odpowiedź i rozmowę. Do zdobycia będzie miał 30 punktów

Zdający losuje zestaw składający się z dwóch zadań:

 • zadanie 1. (z puli zadań jawnych) zawiera zagadnienie sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej
 • zadanie 2. dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem; zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego

Zadania jawne są publikowane na stronie CKE.

Pomocne informacje znajdują się na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej>>>

Deklaracje maturalne - kiedy składać?

Zdający maturę 2023 powinien pamiętać o konieczności złożenia deklaracji dotyczącej przedmiotów, z których będzie zdawał swój egzamin w maju 2023 roku.

Wstępną deklarację należy złożyć najpóźniej do 30 września 2021 roku. Czas na złożenie ostatecznej deklaracji przyszłoroczni maturzyści będą mieli do 7 lutego 2023 r. 

Matura 2023 - harmonogram

Matury 2021, w terminie głównym, rozpoczną się 4 maja 2023 roku (czwartek). Oto harmonogram przyszłorocznych egzaminów dojrzałości:

 • 4 maja, czwartek. Godz. 9 - język polski (poziom podstawowy);
 • 5 maja, piątek. Godz. 9 - język angielski (poziom podstawowy); godz. 14 - języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (poziom podstawowy);
 • 8 maja, poniedziałek. Godz. 9 - matematyka (poziom podstawowy); godz. 14 - język hiszpański (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny);
 • 9 maja, wtorek. Godz. 9 - język angielski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny); godz. 14 - filozofia (poziom rozszerzony);
 • 10 maja, środa. Godz. 9 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony); godz. 14 - język niemiecki (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny);
 • 11 maja, czwartek. Godz. 9 - biologia (poziom rozszerzony); godz. 14 - język rosyjski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny);
 • 12 maja, piątek. Godz. 9 - matematyka (poziom rozszerzony); godz. 14 - język francuski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny);
 • 15 maja, poniedziałek. Godz. 9 - chemia (poziom rozszerzony); godz. 14 - historia muzyki (poziom rozszerzony);
 • 16 maja, wtorek. Godz. 9 - geografia (poziom rozszerzony); godz. 14 - języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy);
 • 17 maja, środa. Godz. 9 - język polski (poziom rozszerzony); godz. 14 - języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony);
 • 18 maja, czwartek. Godz. 9 - historia (poziom rozszerzony); godz. 14 - język włoski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny);
 • 19 maja, piątek. Godz. 9 - fizyka (poziom rozszerzony); godz. 14 - historia sztuki (poziom rozszerzony);
 • 22 maja, poniedziałek. Godz. 9 - informatyka (poziom rozszerzony); godz. 14 - język kaszubski (poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom rozszerzony), język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

We wtorek, 23 maja, egzaminy rozpoczną się o następujących godzinach (są to egzaminy zdawane w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych):

 • Godz. 9 - matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 10:35 - geografia (poziom rozszerzony);
 • godz. 12:10 - chemia (poziom rozszerzony);
 • godz. 13:45 - fizyka (poziom rozszerzony);
 • godz. 15:20 - biologia (poziom rozszerzony);
 • godz. 16:55 - - historia (poziom rozszerzony).

Ustne egzaminy maturalne - z języków: polskiego, mniejszości narodowych, obcego nowożytnego, łemkowskiego i kaszubskiego - odbędą się w dniach 10-23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

Część ustną egzaminu w dodatkowym terminie zaplanowano na dni 5-7 czerwca. Część pisemna rozpocznie się 1 czerwca, w czwartek.

 • 1 czerwca, czwartek. Godz. 9 - język polski (poziom podstawowy);
 • 2 czerwca, piątek. Godz. 9 - matematyka (poziom podstawowy); godz. 14 - matematyka (poziom rozszerzony);
 • 5 czerwca, poniedziałek. Godz. 9 - języki: niemiecki, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (poziom podstawowy dla wszystkich); godz. 14 - filozofia, język łaciński i kultura antyczna oraz historia muzyki (poziom rozszerzony dla wszystkich);
 • 6 czerwca, wtorek. Godz. 9 - biologia (poziom rozszerzony); godz. 14 - język angielski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny);
 • 7 czerwca, środa. Godz. 9 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony); godz. 14 - język francuski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny);
 • 8 czerwca, czwartek - Boże Ciało. W czwartek i piątek nie będzie egzaminów.
 • 12 czerwca, poniedziałek. Godz. 9 - chemia (poziom rozszerzony); godz. 14 - język niemiecki (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny);
 • 13 czerwca, wtorek. Godz. 9 - historia (poziom rozszerzony); godz. 14 - historia sztuki (poziom rozszerzony);
 • 14 czerwca, środa. Godz. 9 - geografia (poziom rozszerzony); godz. 14 - język rosyjski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny);
 • 15 czerwca, czwartek. Godz. 9 - fizyka (poziom rozszerzony); godz. 14 - język hiszpański (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny);
 • 16 czerwca, piątek. Godz. 9 - informatyka (poziom rozszerzony); godz. 14 - języki: polski, kaszubski i łemkowski (poziom rozszerzony, zadania w języku obcym);
 • 19 czerwca, poniedziałek. Godz. 9 - język mniejszości narodowych (poziom podstawowy); godz. 14 - języki: mniejszości narodowych (poziom rozszerzony) i włoski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny).

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się w sierpniu.

Część ustną zaplanowano na 21 sierpnia (poniedziałek), o godzinie 9 (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne). Z kolei część pisemna odbędzie się 22 sierpnia (wtorek), początek o godz. 9.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego - 8 września 2023 roku.

Lista lektur - język polski podstawowy

Portal strefaedukacji.pl podał listę lektur, które trzeba znać w całości zdając język polski na poziomie podstawowym:

 • Jan Parandowski - Mitologia, część I Grecja;
 • Sofokles - "Antygona";
 • Jan Kochanowski - "Odprawa posłów greckich";
 • William Szekspir - "Makbet";
 • Molier - "Skąpiec";
 • Adam Mickiewicz - "Konrad Wallenrod";
 • Adam Mickiewicz - "Dziady cz. III";
 • Juliusz Słowacki - "Kordian";
 • Bolesław Prus - "Lalka";
 • Eliza Orzeszkowa - "Gloria victis";
 • Henryk Sienkiewicz - "Potop";
 • Fiodor Dostojewski - "Zbrodnia i kara";
 • Stanisław Wyspiański - "Wesele";
 • Stefan Żeromski - "Przedwiośnie";
 • Tadeusz Borowski - opowiadania: "Proszę państwa do gazu", "Ludzie, którzy szli";
 • Gustaw Herling-Grudziński - "Inny świat";
 • Hanna Krall - "Zdążyć przed Panem Bogiem";
 • Albert Camus "Dżuma";
 • George Orwell - "Rok 1984";
 • Sławomir Mrożek - "Tango";
 • Marek Nowakowski - "Raport o stanie wojennym" (wybrane opowiadanie);
 • Marek Nowakowski - "Górą Edek" (z tomu Prawo prerii);
 • Jacek Dukaj - "Katedra" (z tomu W kraju niewiernych);
 • Andrzej Stasiuk - "Miejsce" (z tomu Opowieści galicyjskie);
 • Olga Tokarczuk - "Profesor Andrews w Warszawie" (z tomu Gra na wielu bębenkach).

Należy również znać fragmenty następujących utworów literackich:

 • Biblia - w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;
 • Homer - "Iliada" (fragmenty);
 • "Lament świętokrzyski "(fragmenty);
 • "Legenda o św. Aleksym" (fragmenty);
 • "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" (fragmenty);
 • "Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu" (fragmenty);
 • "Pieśń o Rolandzie (fragmenty)";
 • Gall Anonim - "Kronika polska" (fragmenty);
 • Dante Alighieri - "Boska Komedia" (fragmenty);
 • Piotr Skarga - "Kazania sejmowe" (fragmenty);
 • Jan Chryzostom Pasek - "Pamiętniki" (fragmenty);
 • wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego oraz Agnieszki Osieckiej - powojenna piosenka literacka.

Konieczna jest również znajomość następujących utworów poetyckich:

 • Horacy - wybrane utwory;
 • "Bogurodzica";
 • Jan Kochanowski - wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; Tren IX, Tren X, Tren XI, Tren XIX;
 • Ignacy Krasicki - "Hymn do miłości ojczyzny";
 • Ignacy Krasicki - wybrane satyry;
 • Franciszek Karpiński - wybór sielanek i liryki religijnej;
 • Adam Mickiewicz - "Oda do młodości";
 • Adam Mickiewicz - wybrane ballady, w tym "Romantyczność";
 • Adam Mickiewicz - wybrane sonety z cyklu "Sonety krymskie" oraz inne wiersze;
 • Juliusz Słowacki - wybrane wiersze, w tym "Grób Agamemnona" (fragmenty);
 • Juliusz Słowacki - "Testament mój";
 • wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 • wybrane wiersze następujących poetów: Cyprian Kamil Norwid, Adam Asnyk, Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff, Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Julian Przyboś, Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu "Ocalenie" oraz "Traktat moralny" (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów "Pan Cogito" oraz "Raport z oblężonego Miasta", Stanisław Barańczak, Wojciech Wencel;
 • wybrane utwory okresu stanu wojennego.

Lista lektur - język polski rozszerzony

Oto z kolei lista lektur, które należy znać w całości zdając język polski na poziomie rozszerzonym:

 • William Szekspir - "Hamlet";
 • Juliusz Słowacki - "Lilla Weneda";
 • Zygmunt Krasiński - "Nie-Boska Komedia";
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. Honoré de Balzac "Ojciec Goriot" lub Charles Dickens "Klub Pickwicka" lub Mikołaj Gogol "Martwe dusze" lub Gustaw Flaubert "Pani Bovary");
 • Stanisław Wyspiański - "Noc listopadowa";
 • Michaił Bułhakow - "Mistrz i Małgorzata";
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz - "Szewcy";
 • Bruno Schulz - wybrane opowiadania z tomu "Sklepy cynamonowe";
 • Tadeusz Konwicki - "Mała Apokalipsa";
 • Sławomir Mrożek - wybrane opowiadania.

Należy również znać fragmenty następujących dzieł:

 • Homer - "Odyseja" (fragmenty);
 • Arystoteles - "Poetyka" (fragmenty);
 • Arystoteles - "Retoryka" (fragmenty);
 • Platon - "Państwo" (fragmenty);
 • św. Augustyn - "Wyznania" (fragmenty);
 • św. Tomasz z Akwinu - "Summa teologiczna" (fragmenty);
 • Michel de Montaigne - "Próby" (fragmenty);
 • Franz Kafka - "Proces" (fragmenty).

Ważna jest również znajomość utworów poetyckich Jan Kochanowskiego ("Treny") oraz Cypriana Kamila Norwida ("Bema pamięci żałobny rapsod", "Fortepian Szopena", "Czarne kwiaty", "Promethidion", a także wybrane wiersze Józefa Czechowicza, Tadeusza Gajcego i Mirona Białoszewskiego.

Lista innych lektur, z którymi warto się zapoznać, jeśli będziesz pisać maturę na poziomie rozszerzonym, to dzieła Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosław Marek Rymkiewicz (co najmniej po jednym utworze).