Liga Polskich Rodzin złożyła w Sejmie wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie udziału polskich żołnierzy w misjach wojskowych w Iraku i Afganistanie.

W referendum mają być zadane dwa pytania: "Czy jest pani/pan za jak najszybszym wycofaniem polskich wojsk z Iraku" i drugie: "Czy jest pani/pan przeciw obecności polskich wojsk w Afganistanie?".

Sejm podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.