Lech Kaczyński odwołał Ewę Junczyk-Ziomecką z funkcji sekretarza stanu w swej kancelarii. Wieloletnia współpracownica prezydenta obejmie stanowisko konsula generalnego RP w Nowym Jorku.

W uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, wzięła udział również Maria Kaczyńska, prezydenccy ministrowie oraz przedstawiciele organizacji i instytucji, z którymi Junczyk-Ziomecka współpracowała przez cztery lata pracy w Kancelarii Prezydenta.

W trakcie uroczystości Lech Kaczyński podkreślił, że Junczyk-Ziomecka w społecznych przedsięwzięciach sprawdzała się znakomicie. Druga sfera jej działalności to - jak mówił prezydent - sprawy Polski i Żydów i w tym obszarze wykazała ona znaczną i bardzo potrzebną aktywność.

Lech Kaczyński zaznaczył, że na Junczyk-Ziomecką czeka bardzo trudna funkcja - konsula generalnego RP w Nowym Jorku. Jak ocenił, niewielu polskich ambasadorów pełni rolę bardziej znaczącą.