Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek złożył do Krajowej Rady Sądownictwa odwołanie od decyzji prezes SO o przeniesieniu go do innego wydziału. Wnosi o uchylenie tej decyzji ze względu na brak merytorycznych przesłanek i naruszenie przepisów.

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek złożył do Krajowej Rady Sądownictwa odwołanie od decyzji prezes SO o przeniesieniu go do innego wydziału. Wnosi o uchylenie tej decyzji ze względu na brak merytorycznych przesłanek i naruszenie przepisów.
Waldemar Żurek / Rafał Guz /PAP

Sprawa dotyczy przeniesienia sędziego Waldemara Żurka, byłego rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa i Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", z II wydziału cywilno-odwoławczego do I wydziału cywilnego Sądu Okręgowego.

II wydział cywilno-odwoławczy SO jest sądem drugiej instancji, do którego trafiają odwołania od wyroków sądów rejonowych. Wydział I cywilny SO jest natomiast sądem pierwszej instancji. Przeniesienie byłoby więc de facto degradacją sędziego - wskazywały media. On sam uważał to za szykanę.

Złożyłem odwołanie, ponieważ zostałem pouczony, że takie odwołanie mi przysługuje - powiedział PAP Sędzia Waldemar Żurek. Jak wyjaśnił, według niego, I wydział cywilny i wydział II cywilno-odwoławczy nie są tożsame i nie są w nich rozpoznawane te same sprawy, zatem przeniesienie go jest bezpodstawne.

Sędzia Żurek poinformował także, że do jego gabinetu trafiło kilkadziesiąt zaległych od stycznia akt z I wydziału cywilnego - większość z nich przeterminowana, które nie były rozlosowane pomiędzy sędziami. Tymczasem ustawa stanowi wyraźnie, że w trakcie trwania procesu odwoławczego nie wolno sędziemu obejmować nowych czynności. Musiałbym w wydziale I cywilnym pracować bezprawnie - podkreślił. Jak wyjaśnił, na pisemną prośbę zabrano akta z jego gabinetu.

Jak przyznał sędzia Żurek, w odwołaniu zakwestionował także umocowanie sędzi Dagmary Pawełczyk-Woickiej do bycia prezesem SO, ponieważ - jego zdaniem "przerwanie kadencji poprzedniej prezes nastąpiło niezgodnie z konstytucją". Zakwestionował także samą Krajową Radę Sądownictwa, do której się dowołał, jako powołaną sprzecznie z konstytucją.

Plany przeniesienia sędziego Żurka, prezes Sądu Okręgowego Dagmara Pawełczyk-Woicka ujawniła pod koniec lipca. Wtedy Kolegium SO odmówiło wydania opinii. Sprawa wróciła na kolejnym posiedzeniu kolegium 27 sierpnia. Pomimo że przed głosowaniem 14 członków kolegium opuściło salę, a głosowały jedynie pozostałe dwie osoby, w tym jedna za, a druga przeciw, prezes SO Dagmara Pawełczyk-Woicka podjęła decyzję o przeniesieniu Waldemara Żurka od 1 września do innego wydziału. Według prezes, przeniesienie było uzasadnione m.in. nadmiarem zaległych spraw w I wydziale.

Przeciwko przeniesieniu sędziego Waldemara Żurka do innego wydziału, zaprotestowało Stowarzyszenie Sędziów Themis. Wskazało m.in., że "decyzja ta została podjęta w sytuacji braku stosownej opinii Kolegium Sądu Okręgowego" i że "jest to kolejny przejaw lekceważenia przepisów prawa oraz resztek likwidowanej samorządności sędziowskiej, która stoi na straży niezależności sądów".

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka jest prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie od 9 stycznia. Została powołana na to stanowisko przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

(MN)