Żaden z trzech kierowców autobusów miejskiej komunikacji w Warszawie, w których w kwietniu doszło do pożarów, nie był przeszkolony, jak zachowywać się w takim wypadku. Tak wynika z raportu komisji mającej zbadać te pożary.

Zachowanie kierowców w chwili pożaru było intuicyjne, a bezpieczeństwo pasażerów było priorytetem tylko dla jednego z nich. Według raportu w Miejskich Zakładach Autobusowych nie ma procedur dotyczących zgłaszania i rejestrowania pożarów.