W Katowicach rozpoczęły się rozmowy „ostatniej szansy” górników z przedstawicielami rządu. Negocjacje mają zapobiec zapowiedzianemu na środę strajkowi ostrzegawczemu w kopalniach.

Zobacz również:

Za strajkiem opowiedziało się ponad 95 procent górników, którzy wzięli udział w referendum. Mediatorami w dzisiejszych negocjacjach są przedstawiciele prezydenta.