Sejmowe komisje polityki społecznej i rodziny oraz edukacji, nauki i młodzieży zarekomendowały kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości Agnieszkę Marię Dudzińską na Rrzecznika Praw Dziecka. Dudzińska jest jedynym kandydatem na to stanowisko.

Sejmowe komisje polityki społecznej i rodziny oraz edukacji, nauki i młodzieży zarekomendowały kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości Agnieszkę Marię Dudzińską na Rrzecznika Praw Dziecka. Dudzińska jest jedynym kandydatem na to stanowisko.
Agnieszka Maria Dudzińska, kandydatka na Rzecznika Praw Dziecka / Tomasz Gzell /PAP

Za pozytywnym zaopiniowaniem Dudzińskiej głosowało 31 posłów, 17 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Dudzińska powiedziała, że w pracy Rzecznika chciałaby działać nie tylko na rzecz konkretnych dzieci, ale też na rzecz wzmocnienia roli rodziny "jako naturalnego środowiska, w którym dojrzewa młody człowiek i którego nie zastąpi żadna instytucja".

Warto przypomnieć, że w rozumieniu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia aż do osiągniecia pełnoletności, a działania rzecznika mają na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości - zaznaczyła kandydatka. Wskazała, że za największe zagrożenia dobra dziecka uważa m.in.: alkoholizm rodziców, dopuszczalność społeczną picia w czasie ciąży, alkoholizm, narkotyki i dopalacze wśród dzieci i młodzieży, zaburzenia psychiczne, samobójstwa, przemoc rówieśniczą i cyberprzemoc.

Dudzińska zauważyła, że problemem jest także nieobecność rodziców i zagadnienia związane z niepełnymi rodzinami. Zwróciła także uwagę na dużą liczbę dzieci przebywających w pieczy zastępczej, a także spadek liczby przysposobień dzieci do pierwszego roku życia. Problemem jest przemoc w rodzinie, problem jest oczywiście pedofilia i prostytucja - zaznaczyła.

Dudzińska podkreśliła, że zależy jej na tym, by biuro RPD "działało sprawniej niż dotąd". W centrum tych działań jest dziecko i dziecko nie może czekać, kiedy dzieje się coś złego. Zarówno interwencje indywidualne, jak i działania systemowe muszą być szybkie i skuteczne, a więc muszą realnie rozwiązywać konkretny problem - powiedziała.

Kim jest kandydatka na RPD?


Dudzińska urodziła się 5 maja 1965 w Lublinie. Jest socjologiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2005 r. pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

W latach 2013-2014 Dudzińska była zastępcą prezesa ds. programowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Była także przewodniczącą warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych i Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności.

W roku 2011 Dudzińska była nominowana do nagrody Gazety Stołecznej "Stołek" roku 2011 za działalność na rzecz utworzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych w Warszawie. Otrzymała nagrodę od czytelników za działalność na rzecz uczniów niepełnosprawnych.

Dudzińska opracowała wiele ekspertyz z zakresu polityki społecznej i oświatowej, w tym dotyczących programu "Za życiem", prawa dzieci niepełnosprawnych do edukacji oraz sposobu finansowania zadań oświatowych. Była członkiem zespołów ekspertów m.in. przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz przy Ministrze Edukacji Narodowej. Ma męża i troje dzieci.

Rzecznika Praw Dziecka powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, grupy co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka będzie jednak pełnił obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego RPD. 


(mn)