Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele środowisk naukowych podpisało się pod wnioskiem o nominowanie prof. Ewy Jarosz na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Marek Michalak kończy swoja drugą i ostatnią kadencję na tym stanowisku już 27 sierpnia.

Kandydaturę Jarosz zaprezentowano podczas konferencji prasowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Pod wnioskiem o jej poparcie podpisało się 35 organizacji pozarządowych, m.in.: Komitet Ochrony Praw Dziecka, Związek Harcerstwa Polskiego, UNICEF, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Rodzice mają Głos, Fundacja Rodzić po Ludzku, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Kandydaturę Jarosz poparli także przedstawiciele środowisk naukowych, m.in. prof. Barbara Smolińska-Theiss, prof. Anna Giza-Poleszczuk, prof. Tadeusz Pilch, czy ojciec Adam Żak.

Z ogromnym wzruszeniem, ale też z wielkim zaszczytem przyjęłam to zaufanie, jakim mnie obdarzono i zgodziłam się kandydować do urzędu Rzecznika Praw Dziecka - powiedziała Jarosz. Zależy mi, aby ten urząd pozostał tak mocny i tak prężnie działający, jak dzieje się to teraz - dodała.

"Jestem otwarta na doradztwo, na podpowiedzi, na krytykę"

Jarosz podkreśliła, że swoją działalność chce opierać na dwóch filarach: ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Ostatnie 25 lat poświęciłam prawom dziecka - by je promować i stawać w ich obronie. Myślę, że mam siłę i kompetencję do tego, żeby dobrze tę funkcję sprawować - oceniła. Zaznaczyła, że jest kandydatką niezależną i otwartą na dialog ponad podziałami. Jestem otwarta na doradztwo, na podpowiedzi, na krytykę. Wyznaję życiową dewizę, że człowiek ma dwoje uszu i jedne usta po to, żeby dwa razy więcej słuchać niż mówić - tłumaczyła.

Kandydatka na urząd RPD oceniła, że choć prawa dziecka są w Polsce coraz lepiej chronione, to w wielu obszarach jest jeszcze wiele do zrobienia. Jest to zdrowie, piecza zastępcza, kwestie nierówności socjalnych, edukacja. W Polsce cały czas pokutuje przekonanie, że dzieci głosu nie mają; w bardzo wielu środowiskach dzieci traktowane są przedmiotowo - zauważyła Jarosz. Przyznała, że wyzwaniem jest także walka z różnymi formami przemocy wobec dzieci - przemocą rówieśniczą, w rodzinie, a także w internecie.

Kim jest prof. Ewa Jarosz?

Prof. Ewa Jarosz urodziła się w 1963 roku w Rudzie Śląskiej i jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Jarosz jest autorką sześciu i współautorem dwóch książek oraz ponad 160 artykułów naukowych. W latach 2011-2018 była doradca społecznym Rzecznika Praw Dziecka, a także członkinią Komitetu Honorowego obchodów Roku Janusza Korczaka. Współpracuje ze specjalnym reprezentantem Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci oraz jednostką "Children at Risk" Rady Państw Nadbałtyckich.

W swojej działalności naukowo-badawczej zajmuje się prawami dziecka, zjawiskiem krzywdzenia dzieci oraz przemocą w rodzinie.

Rzecznika Praw Dziecka powołuje Sejm, za zgodą Senatu, na wniosek marszałka Sejmu, marszałka Senatu, grupy co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów. Wnioski składa się marszałkowi Sejmu najpóźniej 30 dni przed upływem kadencji. Kandydatury muszą być zaopiniowane przez właściwe sejmowe komisje.

(mn)