W Iraku wciąż trwa konstytucyjny pat. Parlament nie zbierze się na razie, by przegłosować dokument. Posiedzenie odroczono na czas nieokreślony. Przywódcy politycznych stronnictw mają teraz konsultować projekt.

Politycy trzech głównych społeczności – szyitów, Kurdów i arabskich sunnitów – obradowali do rana, ale nie udało im się osiągnąć porozumienia w budzącej najwięcej sporów kwestii: czy Irak jak dotychczas ma być państwem scentralizowanym czy federacją równouprawnionych regionów.

Dziś rzecznik rządu oświadczył, że projekt jest już gotowy, a jego przyjęcie nie musi wymagać przegłosowania przez parlament. Politycy sunniccy odpowiedzieli, że próba przeforsowania dokumentu wbrew ich zastrzeżeniom może doprowadzić do wojny domowej.