Ponad jedna trzecia zabawek skontrolowanych przez Inspekcję Handlową wzbudza zastrzeżenia. Sprawdzono ponad tysiąc produktów. Nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim wad konstrukcyjnych i oznakowania zabawek.

Niektóre z zabawek emitowały tak duży hałas, że mogły doprowadzić do uszkodzenia słuchu dziecka. W innych przekroczono dopuszczalne normy m.in. chromu i ołowiu.

W efekcie przeprowadzonej kontroli Inspekcja Handlowa wydała 31 decyzji, w których nakazała wycofanie niebezpiecznych produktów z rynku. Prokuratura przyjrzy się bliżej produkcji 59 zabawek. Do organów ścigania skierowano 34 zawiadomienia o możliwości popełniania przestępstwa polegającego na wprowadzaniu do obrotu wyrobów niespełniających zasadniczych wymagań.