Akt oskarżenia przeciwko kilku szczecińskim lekarzom przesłano do Sądu Okręgowego w Szczecinie. W sumie do tej pory w sprawie dotyczącej korupcji zarzuty postawiono ponad 200.

W śledztwie oskarżeni są przedstawiciele niemal wszystkich zawodów, w tym pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, czy Wojskowej Komendy Uzupełnień. Wszyscy mieli wręczać, czy przyjmować korzyści majątkowe. Inni poświadczać nieprawdę. W ten sposób mieli wyłudzać renty, załatwiać prawa jazdy czy odroczenia służby wojskowej.

Spółdzielnia była rozbijana przez policjantów sukcesywnie. Część oskarżonych poszła na współpracę z wymiarem sprawiedliwości.