Rada nadzorcza ZUS pozytywnie zaopiniowała Dorotę Bieniasz na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - przekazał w mediach społecznościowych nowy przewodniczący rady Liwiusz Laska.

Dorota Bieniasz od początku kariery zawodowej zajmowała się tematyką zabezpieczenia społecznego, pracując kolejno w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej i w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z wykształcenia jest prawnikiem po Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również podyplomowe studia prawa europejskiego prowadzone przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wraz z Francuska Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

Premier Donald Tusk 10 stycznia br. na wniosek szefowej MRPiPS Agnieszki Dziemianowicz-Bąk odwołał Gertrudę Uścińską ze stanowiska prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uścińska była szefową ZUS od lutego 2016 r.

Szefowa MRPiPS tłumaczyła swoją decyzję we wpisie na platformie X. "Nowe wyzwania w obszarze ubezpieczeń społecznych, jakie stawia przed sobą rząd koalicji 15 października, wymagają nowego otwarcia, gwarantującego odpowiedzialne zarządzanie tak ważną instytucją" - wskazała.

Prezes Rady Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych powołuje i odwołuje prezesa ZUS na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.