Sejmowa komisja śledcza ds. wyborów kopertowych wyłączyła z przesłuchania prokurator Ewy Wrzosek posła Michała Wójcika z PiS. Wniosek o to złożyła sama przesłuchiwana prokurator, która wszczęła ws. wyborów śledztwo, niemal natychmiast umorzone przez jej przełożoną. Wrzosek zarzuciła Wójcikowi brak obiektywizmu.

W akcie protestu przeciwko tej decyzji wraz z posłem Wójcikiem posiedzenie opuścili pozostali posłowie PiS zasiadający w komisji.

Przesłuchanie Ewy Wrzosek

W środę komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych rozpoczęła przesłuchanie prokurator Ewy Wrzosek, która wszczęła śledztwo w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w okresie pandemii, w wyniku czego Prokurator Krajowy polecił wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec niej.

Na początku posiedzenia prokurator Wrzosek złożyła wniosek o wyłączenie członka komisji Michała Wójcika (PiS) "od wykonywania w dniu dzisiejszym czynności przesłuchania wobec wątpliwości co, do jego bezstronności".

Nie chodzi mi o moje obiekcje co do przesłuchania przez pana Michała Wójcika i zadawania mi pytań, natomiast chodzi mi o relacje pomiędzy Michałem Wójcikiem a Bogdanem Święczkowskim, byłym prokuratorem krajowym, którego rola w wyjaśnianiu okoliczności tego wszczętego, a następnie błyskawicznie umorzonego śledztwa, jest pierwszorzędna - mówiła Wrzosek.

Wrzosek, uzasadniając wniosek, podkreśliła, że Wójcik w styczniu 2021 roku wielokrotnie w swoich wypowiedziach publicznych i medialnych wypowiadał się aprobująco w kwestiach dotyczących karnych delegacji prokuratorów, o których decyzję podjął ówczesny Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Prokurator dodała, że 25 lutego 2021 roku Wójcik otrzymał medal "zasłużonego dla Prokuratury Polskiej". Medal ten wręczył mu prokurator Święczkowski za szczególnie zaangażowanie we współpracę z prokuraturą poprzez budowanie najwyższych standardów w zakresie ścigania przestępstw - powiedziała Wrzosek.

Wójcik: Wniosek jest bezprzedmiotowy

Według Wójcika wniosek Wrzosek jest "bezprzedmiotowy". Wiadomo, jaki jest zakres zadań tej komisji i to, o czym pani mówi, nie ma żadnego z tym związku - ocenił polityk PiS

Wniosek Wrzosek, mimo zastrzeżeń polityków PiS, został poddany pod głosowanie. 5 członków głosowało za, 3 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Tym samym komisja wyłączyła Wójcika ze środowego posiedzenia. 

Wraz z Wójcikiem w akcie protestu z posiedzenia wyszli pozostali członkowie komisji z PiS. Posiedzenie było kontynuowane.

Wójcik: Czuję się jak w czasach stalinowskich

Czuję się jak w czasach stalinowskich. Ku mojemu zdziwieniu, po naszych protestach, pan Joński poddał pod głosowanie ten kuriozalny i skandaliczny wniosek. Hańba to co się dzisiaj stało - skomentował później Wójcik na konferencji prasowej posłów PiS, po opuszczeniu przez nich posiedzenia.

Dostałem medal - za medal nie mogę przesłuchiwać pani Wrzosek. Medal dostałem od prokuratury krajowej, ponieważ przez pięć lat zajmowałem się ochroną praw dzieci. To wymaga ścisłej współpracy z prokuraturą - wyjaśnił poseł PiS. "Kolejnym powodem miało być to, że wypowiedziałem się na antenie o tym, że delegacje mogą być formą awansu i dzisiaj to podtrzymuję" - stwierdził.

Posłowie, którzy razem z Wójcikiem opuścili posiedzenie mówili na konferencji, że "absolutnie nie zgadzają się z takim podejściem (komisji - red.)". Pan Joński podejmuje wszelkie próby odwrócenia trendu, który jest widoczny. Tzn. dzisiaj więcej osób niż przed rozpoczęciem prac komisji twierdzi, że to Koalicja Obywatelska, poprzez zmianę kandydata doprowadziła do zmarnowania 70 mln zł - ocenił Buda.

Stwierdził, że wykluczenie Wójcika z posiedzenia było spowodowane obawami prokurator przed usłyszeniem pytań, które poseł chciał jej zadać. Chcemy jednak, żeby te pytania wybrzmiały, aby pani Wrzosek przynajmniej je publicznie usłyszała i sama w swoim sumieniu odpowiedziała sobie na nie - mówił Buda.

Pytania, które Wójcik przygotował, dotyczyły głównie jej aktywności politycznej. Dogrzebałem się do konta o nazwie "ewrzosek". Chciałem zadać pani prokurator pytanie, czy to jest jej konto i czy zna przepisy prawa o prokuraturze. One mówią o zakazie prowadzenia działalności politycznej przez prokuratorów - powiedział Wójcik.

Dodał, że przepisy uchwały KRS także mówią o apolityczności i obiektywności. W związku z tym, chciałem zapytać czy pani Wrzosek uważa się za obiektywnego prokuratora, czy uczestniczyła w wiecach politycznych i w jakich. Czy na tych wiecach byli politycy dzisiejszego obozu rządzącego - przede wszystkim KO - mówił polityk.

Co dla niej oznacza powaga sprawowania urzędu prokuratora? Czy prawdą jest, że od kilku lat prowadzi krucjatę przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości? Czy ma ona wszczęte postępowania dyscyplinarne i czy zostały one zakończone? Czy zna się osobiście z panem Trzaskowskim, z panem Tuskiem? Czy chodziła na spotkania z panem Budką? Na podstawie czego wszczęła postępowanie dotyczące wyborów kopertowych i czy ona sama zdecydowała o jego wszczęciu? - pytał.