W zeszłym roku 162 osoby zatruły się dopalaczami, nazywanymi przez ekspertów nowymi narkotykami – wynika z raportu Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Główny Inspektor Sanitarny przedstawił raport za lata 2017 - 2018 w sprawie "nowych" substancji odurzających.

Wciąż najwięcej użytkowników środków odurzających jest na Śląsku, w Łódzkiem i na Mazowszu. Z tych trzech województw jest prawie 60 procent wszystkich zgłoszeń o zatruciach.

Z raportu wynika też, że zmienia się wiek osób biorących nowe narkotyki. Coraz mniej jest nieletnich, a największa grupa to teraz 20 i 30-latkowie. GIS zwraca uwagę, że po zeszłorocznej zmianie prawa od stycznia liczba zatruć wprawdzie jest mniejsza o połowę, jednak ostrzega przed nowymi dopalaczami.

Przede wszystkim syntetyczne kanabinoidy i opioidy dzisiaj znajdują się z liquidach do e-papierosów. Waporyzatory, papierosy mogą być używane do narkotyzowania się. Także spreje donosowe - mówi Tomasz Białas z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Jak dodaje, te nowe substancje są o wiele groźniejsze od dotychczasowych.

Opracowanie: