Do tej pory rodzice i opiekunowie złożyli wnioski o tzw. świadczenie żłobkowe obejmujące blisko 110 tys. dzieci. Dofinansowanie przyznano już na 74,6 tys. z nich – poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna można składać do ZUS od 1 kwietnia.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W programie nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Jak przekazało ministerstwo rodziny do tej pory rodzice i opiekunowie złożyli wnioski o świadczenie obejmujące blisko 110 tys. dzieci. Dofinansowanie przyznano dotąd na 74,6 tys. dzieci.

Resort poinformował, że do podmiotów prowadzących placówki trafiło w sumie 92,1 mln zł. Są to środki obejmujące dofinansowanie czterech miesięcy pobytu dzieci w instytucjach.

Komu przysługuje świadczenie?

Tzw. świadczenie żłobkowe przysługuje na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Mogą z niego skorzystać na przykład rodzice: na pierwsze dziecko albo na kolejne dziecko, w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia dziecka - za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Dofinansowanie dotyczy opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub innej placówce. Do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia. Co miesiąc ZUS wypłaci więc kwotę faktycznej opłaty za pobyt dziecka w placówce w danym miesiącu wprowadzoną w rejestrze żłobków przez pracownika placówki, nie więcej jednak niż ustawowy limit 400 zł.

Do końca maja można było składać wnioski o dofinansowanie z wyrównaniem od stycznia. Teraz ZUS przyznaje świadczenie od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka, w takiej sytuacji dofinansowanie zostanie przyznane od miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w placówce.

ZUS poinformuje rodziców o kwocie środków przekazanej na rachunek placówki poprzez umieszczenie informacji na ich profilu PUE ZUS.